Velg en side

Østlandssamarbeidet får observatørstatus i Nordisk Transportpolitisk Nettverk

av Kristian Singh-Nergård |
Først publisert 17.11.22 |
Delegatene på NTNs årsmøte, på befaring hos Asko Maritime i Horten.

Delegatene på NTNs årsmøte, på befaring hos Asko Maritime i Horten.

Ved å delta i nettverket vil Østlandssamarbeidet få mer kunnskap om utviklingen av Jyllandskorridoren.

Nordisk Transportpolitisk Nettverk (NTN) er et regionalt transportpolitisk samarbeid. Nettverket består av regioner, deriblant Vestfold og Telemark fylkeskommune, med felles interesser i forbindelser mellom regionene og fra Vest-Skandinavia til Sentral-Europa, spesielt Jyllandskorridoren.

På møte i Østlandssamarbeidets fagpolitiske utvalg for samferdsel, 9. mai 2022, ble det, etter forslag fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, vedtatt å søke om få observatørstatus i NTN. NTN hadde årsmøte i Larvik 10. og 11. november. I forbindelse med årsmøtet sluttet de øvrige medlemmene seg til å gi Østlandssamarbeidet observatørstatus i nettverket.

– Det er ingen tvil om at Jyllandskorridoren vil få økt sin betydning i årene som kommer, i og med at korridoren nå blir en del av TEN-Ts kjernenettverk. For Østlandssamarbeidet er det naturlig å følge utviklingen nøye, og derfor er vår observatørstatus i nettverket av stor verdi, sier sekretariatsleder i Østlandssamarbeidet, Jon Petter Arntzen.

NTN arbeider for å skape grunnlag for transportpolitiske beslutninger, og for å sikre regional planlegging innenfor samferdsel og infrastruktur. Transport og infrastruktur skal utnyttes på en effektiv og bærekraftig måte og bidra til å skape regional utvikling.

Jyllandskorridoren

Jyllandskorridoren.
Grafikk: Maria Rustad / VTFK

En grønnere Jyllandskorridor

På den to dager lange samlingen ble det vist eksempler på hvordan man kan jobbe for en grønnere Jyllandskorridor, transportkorridor i Vest-Skandinavia som forbinder Norge, Sverige og Danmark via Jylland med Hamburg og resten av Europa.

ScanMed Rail Freight Corridor (RFC) presenterte en ny rapport med nåværende status på jernbaneinfrastrukturen i Jyllandskorridoren og Fehmarnbelt, samt planer og pågående prosjekter. ScanMed RFCs market and customer relationship manager, Kosta Tsesmetsis, uttalte at de ser en tydelig etterspørsel etter Jyllandskorridoren i markedet for gods på bane. Det er derfor viktig med politisk støtte for å sikre at nødvendige infrastrukturprosjekter i korridoren kan gjennomføres. ScanMed RFC samarbeider for å bidra til å effektivisere og legge til rette for lengre godstransporter i Scan-Med-korridoren.

Du kan lese mer i Vestfold og Telemark fylkeskommunes nyhetssak om årsmøtet.

Relaterte innlegg

Stikkord

Aftenposten Annette Lindahl Raakil Antonio G. W. Serri Arendalsuka Arvid Tommy Müller Baltic Sea Youth Platform Bildeling Biogass Brussel BSSSC BSSSC Youth BSYP Bærekraft CargoNet CBSS Circle K Norge Det grønne skiftet Energistasjoner Erasmus+ EU Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fullføringsreformen Fundatum Fylkesprat Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Horizon 2020 Horizon Europe Hurdalsplattformen Hydrogen Høring Ingrid Elisabeth Volungholen Innlandet fylkeskommune Innlandstrafikk InterCity Interreg Jan Carsten Gjærløw Jarle Backer Jernbane Jon-Ivar Nygård Jyllandskorridoren Klimagassutslipp Kollektivtrafikk Kongsvinger Kristian Singh-Nergård Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Lobbyvirksomhet Lotta Möllerfalk Mathias Nikolai Berg Mikromobilitet Miljødirektoratet Mobilitet Nasjonal transportplan NHO Logistikk og Transport Nordsjøregionen Norsk senter for sirkulær økonomi NTP Ola Elvestuen Olav Skinnes Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Phusicos Podkast Reklima Representantskapet Rina Yamamoto Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sigrun Myrvang Sirin Hellvin Stav Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Stortinget STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Trym Mathisen Gullvog Ungdomsmedvirkning Ungdomsråd Vestfoldbanen Videregående opplæring Åsa Ågren Wikström Østersjøregionen Østersjørådet ØstsamUng

Nyhetskategorier