Velg en side

Østlandssamarbeidet får observatørstatus i Nordisk Transportpolitisk Nettverk

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 17. november, 2022
Delegatene på NTNs årsmøte, på befaring hos Asko Maritime i Horten.

Delegatene på NTNs årsmøte, på befaring hos Asko Maritime i Horten.

Ved å delta i nettverket vil Østlandssamarbeidet få mer kunnskap om utviklingen av Jyllandskorridoren.

Nordisk Transportpolitisk Nettverk (NTN) er et regionalt transportpolitisk samarbeid. Nettverket består av regioner, deriblant Vestfold og Telemark fylkeskommune, med felles interesser i forbindelser mellom regionene og fra Vest-Skandinavia til Sentral-Europa, spesielt Jyllandskorridoren.

På møte i Østlandssamarbeidets fagpolitiske utvalg for samferdsel, 9. mai 2022, ble det, etter forslag fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, vedtatt å søke om få observatørstatus i NTN. NTN hadde årsmøte i Larvik 10. og 11. november. I forbindelse med årsmøtet sluttet de øvrige medlemmene seg til å gi Østlandssamarbeidet observatørstatus i nettverket.

– Det er ingen tvil om at Jyllandskorridoren vil få økt sin betydning i årene som kommer, i og med at korridoren nå blir en del av TEN-Ts kjernenettverk. For Østlandssamarbeidet er det naturlig å følge utviklingen nøye, og derfor er vår observatørstatus i nettverket av stor verdi, sier sekretariatsleder i Østlandssamarbeidet, Jon Petter Arntzen.

NTN arbeider for å skape grunnlag for transportpolitiske beslutninger, og for å sikre regional planlegging innenfor samferdsel og infrastruktur. Transport og infrastruktur skal utnyttes på en effektiv og bærekraftig måte og bidra til å skape regional utvikling.

Jyllandskorridoren

Jyllandskorridoren.
Grafikk: Maria Rustad / VTFK

En grønnere Jyllandskorridor

På den to dager lange samlingen ble det vist eksempler på hvordan man kan jobbe for en grønnere Jyllandskorridor, transportkorridor i Vest-Skandinavia som forbinder Norge, Sverige og Danmark via Jylland med Hamburg og resten av Europa.

ScanMed Rail Freight Corridor (RFC) presenterte en ny rapport med nåværende status på jernbaneinfrastrukturen i Jyllandskorridoren og Fehmarnbelt, samt planer og pågående prosjekter. ScanMed RFCs market and customer relationship manager, Kosta Tsesmetsis, uttalte at de ser en tydelig etterspørsel etter Jyllandskorridoren i markedet for gods på bane. Det er derfor viktig med politisk støtte for å sikre at nødvendige infrastrukturprosjekter i korridoren kan gjennomføres. ScanMed RFC samarbeider for å bidra til å effektivisere og legge til rette for lengre godstransporter i Scan-Med-korridoren.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Aud Riseng Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Baltic Sea Youth Platform (BSYP) Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC Youth Bærekraft CO₂-utslipp CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Eivind Vad Petersson Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jafar Altememy Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Knut Arild Hareide Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Linda Carolina Ehnmark Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier