Velg en side

Østlandssamarbeidet krever at InterCity-satsingen ligger fast

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 19. oktober, 2022
Tog under bro ved barcode

Foto: Kristian Singh-Nergård.

I forbindelse med årets budsjetthøring har Østlandssamarbeidet oversendt sine overordnede innspill til Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Det ligger allerede an til et stramt budsjett med begrenset økonomisk handlingsrom. De fire østlandsfylkene har forståelse for at det er nødvendig med stramme prioriteringer, også på samferdselsområdet. Det er høring i Transport- og kommunikasjonskomiteen torsdag og fredag, 20. og 21. oktober, og her vil fylkeskommunene stille. Samtidig har de gjennom Østlandssamarbeidet oversendt et høringsinnspill med seks punkter som man ønsker at Transport- og kommunikasjonskomiteen bør prioritere i sitt videre arbeid med budsjettinnstillingen.

  1. Klima og miljø må være styrende for prioriteringer.
  2. Jernbanesatsing og InterCity – ambisjonene må ligge fast selv om det kan ta lengre tid å ferdigstille prosjektene.
  3. Økt satsing på vedlikehold av fylkesvegene.
  4. Kollektivsektoren trenger førstehjelp.
  5. Mindre og mellomstore byer må inkluderes.
  6. Nasjonale og internasjonale korridorer er viktig for grønn godstransport.

Du kan lese hele høringsinnspillet her (PDF).

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kunnskapsdepartementet (KD) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Mette Kalve Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier