Velg en side

Østlandssamarbeidet krever at InterCity-satsingen ligger fast

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 19. oktober, 2022
Tog under bro ved barcode

Foto: Kristian Singh-Nergård.

I forbindelse med årets budsjetthøring har Østlandssamarbeidet oversendt sine overordnede innspill til Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Det ligger allerede an til et stramt budsjett med begrenset økonomisk handlingsrom. De fire østlandsfylkene har forståelse for at det er nødvendig med stramme prioriteringer, også på samferdselsområdet. Det er høring i Transport- og kommunikasjonskomiteen torsdag og fredag, 20. og 21. oktober, og her vil fylkeskommunene stille. Samtidig har de gjennom Østlandssamarbeidet oversendt et høringsinnspill med seks punkter som man ønsker at Transport- og kommunikasjonskomiteen bør prioritere i sitt videre arbeid med budsjettinnstillingen.

  1. Klima og miljø må være styrende for prioriteringer.
  2. Jernbanesatsing og InterCity – ambisjonene må ligge fast selv om det kan ta lengre tid å ferdigstille prosjektene.
  3. Økt satsing på vedlikehold av fylkesvegene.
  4. Kollektivsektoren trenger førstehjelp.
  5. Mindre og mellomstore byer må inkluderes.
  6. Nasjonale og internasjonale korridorer er viktig for grønn godstransport.

Du kan lese hele høringsinnspillet her (PDF).

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Aud Riseng Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Baltic Sea Youth Platform (BSYP) Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC Youth Bærekraft CICERO CO₂-utslipp CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Eivind Vad Petersson Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europakafé Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jafar Altememy Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Knut Arild Hareide Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Let’s Communicate Linda Carolina Ehnmark Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier