Velg en side

Grønn omstilling og logistikk tema for grensekryssende godskonferanse

av Jon Petter Arntzen |
Først publisert 12.09.22
Global business of Container Cargo freight train for Business logistics concept, Air cargo trucking, Rail transportation and maritime shipping, distribution, delivery, service, shipping, import export

Konferansen går av stabelen tirsdag 6. desember på Deichman Bjørvika, og arrangeres av Østlandssamarbeidet i samarbeid med NHO Logistikk og Transport og miljøstiftelsen ZERO. Her settes søkelyset på det dynamiske spenningsfeltet mellom vekst og bærekraft.

Konferansen skal bidra til å få fram relevant kunnskap om hvordan en mer effektiv og klimavennlig godstransport kan bidra til etablering av grønn industri, mer gods på bane, økt eksport og verdiskaping.

Økende behov for grønn transport

Norge skal doble fastlandseksporten, ny bærekraftig industri skal utvikles og klimagassutslippene må reduseres. Godstransporten mellom Norge og Europa forventes å øke fremover og behovet for grønn transport er stort.

Hvordan kan effektiv og klimavennlig godstransport bidra til etablering av grønn industri, økt eksport og verdiskaping? Hvordan kan internasjonalt samarbeid bidra til grønn omstilling og logistikk på tvers av grenser? Hvordan samarbeider offentlige og private aktører for å løse felles problemstillinger fremover?

Dette er noen av problemstillingene som vil bli drøftet når representanter fra næringsliv og forskning møter sentrale og regionale politikere på konferansen.

Toppet lag

Pat Cox (2009)

Pat Cox. Foto: א (Aleph), https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page

Den første delen av konferansen vil foregå på engelsk, og arrangørene er glade for å kunne bekrefte at både Pat Cox, EUs koordinator for Scan-Med-korridoren, og Guido Beermann, transportminister i Berlin/Brandenburg, deltar for å snakke om hvordan Europa og Norge kan bidra i arbeidet med grønn omstilling og logistikk på tvers av grenser.

I tillegg til sentrale norske politikere vil også næringslivet stille med toppet lag. Representanter fra toppledelsen blant annet i CargoNet og Bring bidrar med inngående kunnskap og innsikt om utfordringene og mulighetene knyttet til grensekryssende godstransport.

Nærmere informasjon om det tentative programmet og lenke til påmelding finner du her.

Tre viktige transportkorridorer

På konferansen vil du få høre mer om utenlandskorridorene som er spesielt viktig for transport av gods til og fra Østlandet:

  • forbindelsen fra Oslo mot Gøteborg og videre mot kontinentet
  • forbindelsen Oslo-Kongsvinger og videre inn mot Karlstad og Ørebro
  • Jyllandskorridoren

Vi har snakket med Kåre Pettersen (V), som er medlem av hovedutvalg for samferdsel i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Pettersen er spesielt opptatt av Jyllandskorridorens betydning. Se intervjuet her:

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Arve Høiberg Baltic Sea Youth Platform Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC BSSSC Youth Bærekraft CargoNet CBSS Circle K Norge CPMR-Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Dovrebanen Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesprat Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hanne Tollerud Hurdalsplattformen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen Innlandet fylkeskommune InterCity Interreg Jan Carsten Gjærløw Jarle Backer Jernbane Jernbanedirektoratet Jon-Ivar Nygård Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimasats Kollektivtrafikk Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norsk senter for sirkulær økonomi Norsk Vann Nullutslippskjøretøy Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Moe Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Podkast Raymond Johansen Regionreformen Reklima Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Ungdomsmedvirkning Ungdomsråd Utdanning Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier