Velg en side

Kampen for dobbeltspor må fortsette

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 12. april, 2021
Kart som viser InterCity-trianglet på Østlandet med et stempel over hvor det står "Brutte løfter".

Er det realistisk å kjøre to tog i timen til de ytterste delene av tognettet rundt Stor-Oslo? Regjeringen la nylig fram sitt forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP), hvor de reduserer satsingen på InterCity kraftig. Som plaster på såret varslet de to tog i timen til Skien, Lillehammer og Halden, uten det moderne dobbeltsporet jernbane som opprinnelig var planlagt. Regjeringen mener at dette skal være mulig med noen mindre strekninger med dobbeltspor og flere krysningsspor. Aftenposten undersøkte dette i en lengre artikkel 10. april, og kontaktet Bane NOR for å finne ut om det er gjennomførbart.

Ikke overraskende kunne de ikke svare på om når tilbudet om flere avganger kan være på plass, og for øyeblikket er ikke noen ting «av det som muliggjør dette, […] prosjektert, finansiert eller har en dato for når det skal stå ferdig». Avisa Varden i Telemark skriver i dag på lederplass at «[d]en manglende satsingen på jernbane i de ytre delene av InterCity-triangelet er svært skuffende, defensiv og grunnleggende problematisk. Et viktig prosjekt som Grenlandsbanen, som har til hensikt å koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, med Porsgrunn som et naturlig knutepunkt, er nevnt én gang i NTP-dokumentet. Symptomatisk er karakteristikken «det jobbes videre med» og «på lengre sikt»».

Vi ser frem til høringen i Transport- og kommunikasjonskomiteen i morgen (tirsdag 13. april), hvor Even Aleksander Hagen (leder av representantskapet), Terje Riis-Johansen (fylkesordfører Vestfold og Telemark), Olav Skinnes (leder av Fagpolitisk utvalg for samferdsel) og Jon Petter Arntzen, (sekretariatsleder) representerer Østlandssamarbeidet. Les vårt høringsinnspill her (PDF).

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Aud Riseng Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Baltic Sea Youth Platform (BSYP) Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC Youth Bærekraft CICERO CO₂-utslipp CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Eivind Vad Petersson Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europakafé Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jafar Altememy Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Knut Arild Hareide Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Let’s Communicate Linda Carolina Ehnmark Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier