Velg en side

Kampen for dobbeltspor må fortsette

av Kristian Singh-Nergård |
Først publisert 12.04.21
Kart som viser InterCity-trianglet på Østlandet med et stempel over hvor det står "Brutte løfter".

Er det realistisk å kjøre to tog i timen til de ytterste delene av tognettet rundt Stor-Oslo? Regjeringen la nylig fram sitt forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP), hvor de reduserer satsingen på InterCity kraftig. Som plaster på såret varslet de to tog i timen til Skien, Lillehammer og Halden, uten det moderne dobbeltsporet jernbane som opprinnelig var planlagt. Regjeringen mener at dette skal være mulig med noen mindre strekninger med dobbeltspor og flere krysningsspor. Aftenposten undersøkte dette i en lengre artikkel 10. april, og kontaktet Bane NOR for å finne ut om det er gjennomførbart.

Ikke overraskende kunne de ikke svare på om når tilbudet om flere avganger kan være på plass, og for øyeblikket er ikke noen ting “av det som muliggjør dette, […] prosjektert, finansiert eller har en dato for når det skal stå ferdig”. Avisa Varden i Telemark skriver i dag på lederplass at “[d]en manglende satsingen på jernbane i de ytre delene av InterCity-triangelet er svært skuffende, defensiv og grunnleggende problematisk. Et viktig prosjekt som Grenlandsbanen, som har til hensikt å koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, med Porsgrunn som et naturlig knutepunkt, er nevnt én gang i NTP-dokumentet. Symptomatisk er karakteristikken «det jobbes videre med» og «på lengre sikt»”.

Vi ser frem til høringen i Transport- og kommunikasjonskomiteen i morgen (tirsdag 13. april), hvor Even Aleksander Hagen (leder av representantskapet), Terje Riis-Johansen (fylkesordfører Vestfold og Telemark), Olav Skinnes (leder av Fagpolitisk utvalg for samferdsel) og Jon Petter Arntzen, (sekretariatsleder) representerer Østlandssamarbeidet. Les vårt høringsinnspill her (PDF).

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Arve Høiberg Baltic Sea Youth Platform Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC BSSSC Youth Bærekraft CargoNet CBSS Circle K Norge CPMR-Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Dovrebanen Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesprat Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hanne Tollerud Hurdalsplattformen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen Innlandet fylkeskommune InterCity Interreg Jan Carsten Gjærløw Jarle Backer Jernbane Jernbanedirektoratet Jon-Ivar Nygård Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimasats Kollektivtrafikk Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norsk senter for sirkulær økonomi Norsk Vann Nullutslippskjøretøy Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Moe Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Podkast Raymond Johansen Regionreformen Reklima Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Ungdomsmedvirkning Ungdomsråd Utdanning Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier