Select Page

Kampen for dobbeltspor må fortsette

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 12. April, 2021
Kart som viser InterCity-trianglet på Østlandet med et stempel over hvor det står "Brutte løfter".

Er det realistisk å kjøre to tog i timen til de ytterste delene av tognettet rundt Stor-Oslo? Regjeringen la nylig fram sitt forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP), hvor de reduserer satsingen på InterCity kraftig. Som plaster på såret varslet de to tog i timen til Skien, Lillehammer og Halden, uten det moderne dobbeltsporet jernbane som opprinnelig var planlagt. Regjeringen mener at dette skal være mulig med noen mindre strekninger med dobbeltspor og flere krysningsspor. Aftenposten undersøkte dette i en lengre artikkel 10. april, og kontaktet Bane NOR for å finne ut om det er gjennomførbart.

Ikke overraskende kunne de ikke svare på om når tilbudet om flere avganger kan være på plass, og for øyeblikket er ikke noen ting “av det som muliggjør dette, […] prosjektert, finansiert eller har en dato for når det skal stå ferdig”. Avisa Varden i Telemark skriver i dag på lederplass at “[d]en manglende satsingen på jernbane i de ytre delene av InterCity-triangelet er svært skuffende, defensiv og grunnleggende problematisk. Et viktig prosjekt som Grenlandsbanen, som har til hensikt å koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, med Porsgrunn som et naturlig knutepunkt, er nevnt én gang i NTP-dokumentet. Symptomatisk er karakteristikken «det jobbes videre med» og «på lengre sikt»”.

Vi ser frem til høringen i Transport- og kommunikasjonskomiteen i morgen (tirsdag 13. april), hvor Even Aleksander Hagen (leder av representantskapet), Terje Riis-Johansen (fylkesordfører Vestfold og Telemark), Olav Skinnes (leder av Fagpolitisk utvalg for samferdsel) og Jon Petter Arntzen, (sekretariatsleder) representerer Østlandssamarbeidet. Les vårt høringsinnspill her (PDF).

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jan Carsten Gjerløw Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Kirsti Slotsvik Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Sonja Steen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier