Velg en side

Dobbeltspor på hele Vestfoldbanen!

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 12. mars, 2021
Bilde av tog på Vestfoldbanen. Det er snø på bakken.

Tog på Vestfoldbanen. Foto: Peter Fiskestrand.

Samferdselsministeren uttaler tirsdag 9. mars at regjeringen nå går bort fra planene om sammenhengende dobbeltspor fra Oslo og til Skien. Hareide uttaler at regjeringen i stedet for å bygge sammenhengende dobbeltspor helt ut, vil, sitat: «optimalisere InterCity-konseptet».

300 000 innbyggere trenger fortsatt utbygging av Vestfoldbanen!

Vestfoldbanen utgjør ryggraden i kollektivsystemet i bybeltet Holmestrand-Skien. Her bor det i overkant av 300.000 innbyggere. I 2025 vil dobbeltsporet mellom Drammen og Tønsberg være ferdigstilt, med mulighet for avganger hvert kvarter mellom Tønsberg og Oslo.  Vestfold og Telemark er avhengig av et godt togtilbud på hele Vestfoldbanen for at toget skal fungere som et reelt transportalternativ både mellom Grenland og Vestfoldbyene – og videre til Oslo.

Hvor ble det av knutepunktutviklingen?

Samferdselsministerens uttalelse skaper også usikkerhet om hva som vil skje med de planlagte stasjonene langs Vestfoldbanen. Med ministerens forslag vil nye stasjoner og knutepunktutvikling bli satt på vent. Dette betyr at byene Porsgrunn, Larvik og Tønsberg ikke får muligheter til en sentrumsutvikling som vil styrke byene. Disse knutepunktene vil, sammen med et nytt togstopp i Skien sentrum, bygge opp om bruk av tog og annen kollektivtrafikk. Mangelfull knutepunktutvikling langs Vestfoldbanen betyr at man ikke får tatt ut full nytte av de store investeringene som allerede er gjort.

Hva skjer med «genistreken»?

Kun en ferdig utbygget dobbeltsporet Vestfoldbane er optimal og fullgod for en sammenkobling med Sørlandsbanen via Porsgrunn og Brokelandsheia. Samferdselsministerens optimalisering vil kunne umuliggjøre den såkalte «genistreken» med en sammenkoblet Sørlandsbane og Vestfoldbane. Dette er et prosjekt som vil kunne korte ned reisetiden mellom Oslo og Kristiansand/Stavanger med en time.

Vi trenger et togtilbud som konkurrerer med bil!

Dobbeltsporet jernbane legger ikke bare til rette for et utvidet togtilbud, men vil også gi kortere reisetid og ikke minst, et mer robust og pålitelig togtilbud. Dagens jernbaneinfrastruktur er utdatert. Hvis denne infrastrukturen fortsatt skal utgjøre en betydelig del av Vestfoldbanen, vil usikkerheten rundt togtilbudet fortsatt være til stede.  For å nå de nasjonale klimamålene, må vi ha en rask og pålitelig jernbane som vinner i konkurranse med biltrafikken. Målet om en sammenhengende dobbeltsporutbygging på Vestfoldbanen må derfor være en del av den kommende NTP!

Terje Riis-Johansen, fylkesordfører (Sp)
Sven Tore Løkslid, fylkesvaraordfører, gruppeleder i fylkestinget (A)
Arve Høiberg, leder av hovedutvalg samferdsel, (A)
Kåre Pettersen, gruppeleder i fylkestinget (V)
Hans Edvard Askjer, gruppeleder i fylkestinget (KrF)
Kathrine Kleveland, gruppeleder i fylkestinget (SP)
Gunn Marit Helgesen, gruppeleder i fylkestinget (H)
Ådne Naper, gruppeleder i fylkestinget (SV)
Maren Njøs Kurdøl, gruppeleder i fylkestinget (Rødt)
Harald Moskvil, gruppeleder i fylkestinget (MDG)
Frode Hestnes, gruppeleder i fylkestinget, (FrP)
Arne Helge Jakobsen, gruppeleder i fylkestinget (FNB)
Kjell Abraham Sølverød, ordfører, Siljan (Sp)
Elin Weggesrud, ordfører Holmestrand (A)
Are Karlsen, ordfører Horten (A)
Anne Rygh Pedersen, ordfører Tønsberg (A)
Bjørn Ole Gleditsch, ordfører Sandefjord (H)
Erik Bringedal, ordfører Larvik (H)
Robin Kåss, ordfører Porsgrunn (A)
Hedde Foss Five, ordfører Skien (A)
Hallgeir Kjeldal, ordfører Bamble (A)

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Aud Riseng Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Baltic Sea Youth Platform (BSYP) Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC Youth Bærekraft CO₂-utslipp CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Eivind Vad Petersson Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jafar Altememy Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Knut Arild Hareide Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Linda Carolina Ehnmark Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier