Velg en side

Ny samleside for InterCity

av Jon Petter Arntzen |
Først publisert 17.12.20
Logo for InterCity

InterCity er Norges viktigste samferdselsprosjekt og Østlandssamarbeidets fremste felles prioritet. Nå samler fylkeskommunene informasjon om InterCity på et felles nettsted.

Fylkeskommunene på Østlandet står sammen om InterCity som det viktigste felles prosjektet i innspillet til Nasjonal transportplan 2022-2033. Prosjektet har vært en grunnpilar i Østlandssamarbeidet gjennom flere år, og nå styrkes arbeidet med en felles samleside for InterCity.

InterCity-siden skal være en felles kilde til kunnskap om hvorfor InterCity må prioriteres, informasjon om de ulike linjestrekningene og aktuelle nyheter.

— Jeg er svært glad for at vi har fått på plass en InterCity-side. Det gir oss en felles plattform for det utrolig viktige arbeidet vi skal gjøre inn mot ny nasjonal transportplan og de årlige statsbudsjettene, sier Even Aleksander Hagen, fylkesordfører i Innlandet og leder av Østlandssamarbeidet.

Hagen poengterer at jernbanetilbudet i landsdelen må bli bedre for å håndtere befolkningsveksten og utviklingsbehovet i landsdelen i tiårene fremover. Det vil være nøkkelen for effektiv og klimavennlig transport av store mengder mennesker og gods mellom byene våre.

— Vi trenger tog som går oftere, går når de skal og kommer fortere frem!

Han legger til at InterCity er Norges viktigste samferdselsprosjekt og at ambisjonsnivået ikke må reduseres i ny nasjonal transportplan.

— InterCity er ikke bare et landsdelsprosjekt. Strekningene vil gi bedre koblinger mellom Østlandet og andre folkerike regioner i Norge, i tillegg er prosjektet avgjørende for bedre transportkorridorer ut i Europa.

Besøk samlesiden.

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Arve Høiberg Baltic Sea Youth Platform Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC BSSSC Youth Bærekraft CargoNet CBSS Circle K Norge CPMR-Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Dovrebanen Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesprat Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hanne Tollerud Hurdalsplattformen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen Innlandet fylkeskommune InterCity Interreg Jan Carsten Gjærløw Jarle Backer Jernbane Jernbanedirektoratet Jon-Ivar Nygård Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimasats Kollektivtrafikk Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norsk senter for sirkulær økonomi Norsk Vann Nullutslippskjøretøy Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Moe Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Podkast Raymond Johansen Regionreformen Reklima Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Ungdomsmedvirkning Ungdomsråd Utdanning Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier