Velg en side

Ny samleside for InterCity

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 17. desember, 2020
Logo for InterCity

InterCity er Norges viktigste samferdselsprosjekt og Østlandssamarbeidets fremste felles prioritet. Nå samler fylkeskommunene informasjon om InterCity på et felles nettsted.

Fylkeskommunene på Østlandet står sammen om InterCity som det viktigste felles prosjektet i innspillet til Nasjonal transportplan 2022-2033. Prosjektet har vært en grunnpilar i Østlandssamarbeidet gjennom flere år, og nå styrkes arbeidet med en felles samleside for InterCity.

InterCity-siden skal være en felles kilde til kunnskap om hvorfor InterCity må prioriteres, informasjon om de ulike linjestrekningene og aktuelle nyheter.

— Jeg er svært glad for at vi har fått på plass en InterCity-side. Det gir oss en felles plattform for det utrolig viktige arbeidet vi skal gjøre inn mot ny nasjonal transportplan og de årlige statsbudsjettene, sier Even Aleksander Hagen, fylkesordfører i Innlandet og leder av Østlandssamarbeidet.

Hagen poengterer at jernbanetilbudet i landsdelen må bli bedre for å håndtere befolkningsveksten og utviklingsbehovet i landsdelen i tiårene fremover. Det vil være nøkkelen for effektiv og klimavennlig transport av store mengder mennesker og gods mellom byene våre.

— Vi trenger tog som går oftere, går når de skal og kommer fortere frem!

Han legger til at InterCity er Norges viktigste samferdselsprosjekt og at ambisjonsnivået ikke må reduseres i ny nasjonal transportplan.

— InterCity er ikke bare et landsdelsprosjekt. Strekningene vil gi bedre koblinger mellom Østlandet og andre folkerike regioner i Norge, i tillegg er prosjektet avgjørende for bedre transportkorridorer ut i Europa.

Besøk samlesiden på intercity2030.no.

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kunnskapsdepartementet (KD) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Mette Kalve Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier