Velg en side

Webinar: Mange muligheter med autonom sjøtransport

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 4. desember, 2020
Bilde av Kongsberg sett fra vannet.

Scandria Alliance, en allianse der Østlandssamarbeidet er en aktiv deltager, arrangerte 2. desember et webinar som fokuserte på «best practice» innenfor automatisering og digitalisering av transport på sjø og i elv.

Webinaret fokuserte på mulighetene og gevinster for samfunn, næringsliv og miljø. Et antall bedrifter og havner fra Europa var invitert til å vise frem sine utviklingsprosjekter. Linda Carolina Ehnmark, samferdselsrådgiver i Vestfold og Telemark fylkeskommune, representerer Østlandssamarbeidet i alliansens arbeidsgruppe for multimodalitet og digitalisering. Hun kan fortelle at automatisering og digitalisering aktualiserer transport på vannveiene fordi det vil gjøre vanntransporten rimeligere, mer bærekraftig og effektiv. Parallelt har EU betydelige ambisjoner for godstransport på sjø og bane, der 70 prosent av godstransporten i 2050 skal foregå på sjø og bane.

– Det skjer en rivende teknologisk utvikling i forhold til autonom transport på sjø og land, som vil ha betydning for hvordan regionene utvikler seg fremover, sier Ehnmark.

God østnorsk presentasjon

Jason McFarlane, forsknings og innovasjonsdirektør i Kongsberg maritime fra Norge, presenterte pågående utviklingsprosjekter der Kongsberg maritime er teknologileverandør. Formålet med flere av prosjektene som Kongsberg maritime jobber med er å avlaste veiene for tungtransport. McFarlane viste til at vannveiene er underutnyttede for transportformål, mens veinettet, spesielt i byområdene, er overbelastet.

Kongsberg-gruppen deltar blant annet med SINTEF i et fireårig prosjekt kalt Autoship, som skal forske på selvkjørende skip. Prosjektet er støttet av EUs forskningsprogram Horizon 2020 og har en ramme på 20 millioner euro. Dette er en av de største tildelingene til norske aktører noensinne. Kongsberg installerer og tester autonom teknologi i to skip som skal fungere i ulike farvann – den ene som opererer på kanaler i Europa, og den andre som operer langs kysten og fjordene på Vestlandet i Norge. En autonom kanalbåt beregnes å kunne avlaste veinettet med 7,500 lastbiler per år, og både bidra til mindre utslipp og forurensing samt mindre trengsel i trafikken.

Et annet prosjekt er «Yara Birkeland», som er et autonomt containerskip som skal gå mellom Herøya og Brevik i Grenland fra høsten 2021. Kongsberg maritime bidrar også til å utvikle autonome fartøy for dagligvaregrossisten ASKO som skal krysse Oslofjorden mellom byene Horten og Moss, erstatte lastebiltransport og bidra til å gjøre transporten utslippsfri.

Programmet for webinaret finner du her (PDF)

Om Scandria Alliance

Scandria Alliance ble stiftet i 2018 og er et regionalt samarbeid mellom regioner i Nord-Europa. Alliansens formål er å utvikle effektive og bærekraftige transportsystemer i transportkorridoren fra Scandinavia, gjennom Tyskland og videre sørover mot Middelhavet.

Fylkeskommunene på Østlandet deltar gjennom Østlandssamarbeidet i Scandria Alliance. Anne Beate K. Tvinnereim, fylkesråd i Viken for plan, klima og miljø er utpekt til å representere Østlandssamarbeidet i politiske møter i alliansen. Sekretariatsleder i Østlandssamarabeidet, Jon Petter Arntzen er fylkeskommunes representant i styringsgruppen.

Les mer om Scandria Alliance her.

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Aud Riseng Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Baltic Sea Youth Platform (BSYP) Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC Youth Bærekraft CICERO CO₂-utslipp CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Eivind Vad Petersson Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jafar Altememy Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Knut Arild Hareide Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Linda Carolina Ehnmark Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier