Velg en side

Webinar: Finansiering av knutepunktutvikling

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 9. november, 2020
Bilde av en buss utenfor Oslo bussterminal.

Østlandssamarbeidet og Osloregionen inviterer til webinar: Hvordan får vi råd til infrastrukturen vi trenger?

Et knutepunkt for persontransport skal først og fremst være et effektivt byttepunkt for reisende. I tillegg bør vellykkede knutepunktprosjekter bidra til god by- og stedsutvikling. Gode knutepunkt er også nødvendige for å fremme en flerkjernet utvikling i hovedstadsregionen og landsdelen.  

Samtidig vet vi at handlingsrommet i offentlig økonomi vil reduseres fremover. Dette fremtvinger strammere prioriteringer. Behovet for effektive finansieringsmodeller for offentlig infrastruktur vil bli enda sterkere.  

Mot dette bakteppet arrangerer Osloregionen og Østlandssamarbeidet et fag-webinar om finansiering av knutepunktutvikling. Vi ønsker å sette søkelys på: Hvordan kan og bør ulike offentlige myndigheter samarbeide? Hvordan lager vi gode og forutsigbare modeller som sikrer privat medfinansiering? Hva er potensialet for inntektsgenerering fra knutepunktutvikling? 

 På webinaret vil du blant annet få høre fra: 

  • Elin Gran Weggesrud, ordfører i Holmestrand kommune 
  • Arthur Wøhni, kommunaldirektør i Bærum kommune 
  • Jafar Altememy, administrerende direktør i Viken kollektivterminaler 
  • Ellen Haug, prosjektdirektør i Bane NOR Eiendom 
  • Terje Pettersen, rådgiver samfunnsutvikling i Moss kommune
  • Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef OBOS
  • Ellen De Vibe, UrbanVibes

Last ned hele programmet her (PDF)

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kunnskapsdepartementet (KD) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Mette Kalve Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier