Velg en side

Webinar: Finansiering av knutepunktutvikling

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 9. november, 2020
Bilde av en buss utenfor Oslo bussterminal.

Østlandssamarbeidet og Osloregionen inviterer til webinar: Hvordan får vi råd til infrastrukturen vi trenger?

Et knutepunkt for persontransport skal først og fremst være et effektivt byttepunkt for reisende. I tillegg bør vellykkede knutepunktprosjekter bidra til god by- og stedsutvikling. Gode knutepunkt er også nødvendige for å fremme en flerkjernet utvikling i hovedstadsregionen og landsdelen.  

Samtidig vet vi at handlingsrommet i offentlig økonomi vil reduseres fremover. Dette fremtvinger strammere prioriteringer. Behovet for effektive finansieringsmodeller for offentlig infrastruktur vil bli enda sterkere.  

Mot dette bakteppet arrangerer Osloregionen og Østlandssamarbeidet et fag-webinar om finansiering av knutepunktutvikling. Vi ønsker å sette søkelys på: Hvordan kan og bør ulike offentlige myndigheter samarbeide? Hvordan lager vi gode og forutsigbare modeller som sikrer privat medfinansiering? Hva er potensialet for inntektsgenerering fra knutepunktutvikling? 

 På webinaret vil du blant annet få høre fra: 

  • Elin Gran Weggesrud, ordfører i Holmestrand kommune 
  • Arthur Wøhni, kommunaldirektør i Bærum kommune 
  • Jafar Altememy, administrerende direktør i Viken kollektivterminaler 
  • Ellen Hauge, prosjektdirektør i Bane NOR Eiendom 
  • Terje Pettersen, rådgiver samfunnsutvikling i Moss kommune
  • Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef OBOS
  • Ellen De Vibe, UrbanVibes

Last ned hele programmet her (PDF)

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Aud Riseng Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Baltic Sea Youth Platform (BSYP) Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC Youth Bærekraft CICERO CO₂-utslipp CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Eivind Vad Petersson Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europakafé Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jafar Altememy Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Knut Arild Hareide Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Let’s Communicate Linda Carolina Ehnmark Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier