Velg en side

Webinar: Fremtidens grenseløse togforbindelser

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 18. august, 2020
Bilde av et Stadler Flirt-tog på Oslo Sentralstasjon.

Oslo - 15. juni 2017: Stadler Flirt-lokaltoget forlater Oslo Sentralstasjon i Oslo, Norge. Disse raske og komfortable togene har blitt stadig mer populære blant reisende.

Grensekryssende tog kan være nøkkelen til effektiv og klimavennlig transport av både mennesker og gods. Likevel har det de siste årene vært satset sterkere på vei og fly enn tog. Slik behøver det ikke å være, men da må det satses både nasjonalt og internasjonalt. Grensekryssende togforbindelser i Norden er foreløpig svært beskjedent omtalt i underlaget  til Nasjonal transportplan. Viktige strekninger står i fare for å ikke bli inkludert i revisjonen av EUs Transeuropeiske transportnettverk (TEN-T) i 2021. Dette gjelder for eksempel planene om jernbane fra Oslo til Stockholm, og til Gøteborg videre ut i Europa.

Derfor inviterer Østlandssamarbeidet, samarbeidsalliansen Osloregionen og Osloregionens Europakontor til webinar for å:

 • Øke kunnskap og bevissthet om TEN-T programmet og grensekryssende transport med hovedvekt på jernbane.
 • Dele kunnskap om ulike prosjekter som berører korridorene Oslo – Gøteborg – København – Hamburg og Oslo – Stockholm
 • Sette i gang prosesser for å legge til rette for alternative finansierings- or organiseringsformer for jernbane generelt og grensekryssende jernbanestrekninger spesielt.
 • Bidra til å etablere allianser og utvikle strategier for å påvirke prosessene i EU til å satse mer på TEN-T i Norden, både i korridoren Oslo – Gøteborg – København – Hamburg og Oslo – Stockholm (Ørebro)

Til webinaret har vi invitert kunnskapsrike og inspirerende innledere som fra ulike ståsteder vil belyse disse problemstillingene for å gi grensekryssende togforbindelser sin fortjente plass på den samferdselspolitiske agendaen. Blant dem er:

 • Pat Cox, European Coordinator for the TEN-T Scandinavian-Mediterranean Corridor, Europakommisjonen, DG Move
 • Carsten Horn-Hanssen, samferdselsråd i Norges delegasjon til EU
 • Rebecca Rosenquist Elliott, assisterende direktør, STRING Network
 • Jonas Karlsson, VD Stockholm – Oslo 2:55
 • Kai Eide, leder av Norsk – svensk handelskammer
 • Kirsti Slotsvik, direktør i Jernbanedirektoratet
 • Børje Lundvall, tidligere sjefsanalytiker i Den Nordiske investeringsbanken (NIB)

 

Webinaret foregår digitalt 23. oktober 2020 fra kl. 09:30 til 12:00.

Påmelding gjøres her innen 20. oktober.

Registrerte deltagere vil få tilsendt lenke i forkant av arrangementet. Vi ber om at du logger deg på i god tid før webinaret starter.

Artikkelen er skrevet av

 • Jon Petter Arntzen

  Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Aud Riseng Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Baltic Sea Youth Platform (BSYP) Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC Youth Bærekraft CICERO CO₂-utslipp CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Eivind Vad Petersson Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jafar Altememy Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Knut Arild Hareide Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Linda Carolina Ehnmark Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier