Velg en side

InterCity – klimavennlig transport for fremtiden

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 12. juni, 2020

InterCity-satsingen er utviklingen av et godt, raskt og klimavennlig transporttilbud mellom byene på Østlandet. Det skal gi passasjerene flere avganger, kortere reisetid og et mer pålitelig togtilbud.

Det er stor befolkningsvekst i flere av Østlandets byer og kommuner. Andelen som reiser kollektivt, går og sykler skal økes, til det beste for både klima og folkehelsa. De siste ti årene har vi hatt en stor vekst i antall togpassasjerer.

Moderne togtilbud for 1,7 millioner

I tiden fremover forventer vi en enda sterkere vekst, derfor trenger vi et bedre togtilbud og Bane NOR er i gang med å gjøre store grep for å styrke jernbanen. Og InterCity-satsingen er Norgeshistoriens største samferdselsprosjekt:
Fra 2016 til 2029 økes flåten for persontog fra 250 til 375 tog. Innen 2034 skal Bane NOR bygge dobbeltspor mellom Oslo og Lillehammer, Halden, Porsgrunn og Hønefoss. Nesten 30 kommuner, med totalt 1,7 millioner innbyggere, får en moderne jernbane. Det kommer til å gå flere tog, med plass til flere passasjerer. Togene skal gå oftere, raskere og med færre forsinkelser.

Styrker byenes konkurransekraft

Stortinget har bestemt at InterCity-satsingen skal handle om mer enn bare transport, det skal også bidra til utvikling av klimavennlige og mer attraktive byer. Forskningen forteller oss at sentrale stasjoner gir flest mulig et best mulig tilbud. Områdene rundt stasjonene blir knutepunkt for kollektivtrafikken. Her vokser det frem nye arbeidsplasser, boliger, handel- og servicetilbud. Byenes konkurransekraft økes og de styrkes som regionale senter, med større aktivitet i sentrumsgatene, der folk tilbringer mer tid blant kaféer, kulturtilbud og butikker. Når folk bor, jobber og handler ved et sentralt knutepunkt, fører det til færre bilturer internt i kommunen. Flere reiser kollektivt, sykler og går.

I fremtiden høster vi gevinstene

Effekten er en klimavennlig fortetting, som hindrer at byen vokser utover natur og dyrka mark. Ved å legge stasjonene i byene bidrar jernbanen til klimavennlig vekst og utvikling. Dobbeltspor og nye stasjoner i byene fører til mye diskusjon. Det vil være noen negative konsekvenser når jernbanen går gjennom tettbebygde områder. Anleggsperioden tar noen år, mens dobbeltsporet skal gi hele regionen miljøvennlig transport i et 100-årsperspektiv. Vi bygger for våre barn, barnebarn og deres etterkommere. Vi skaper fremtidens jernbane.

Denne filmen og nyhetsartikkelen er laget av Bane NOR.

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kunnskapsdepartementet (KD) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Mette Kalve Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier