Velg en side

InterCity – klimavennlig transport for fremtiden

av Jon Petter Arntzen |
Først publisert 12.06.20

InterCity-satsingen er utviklingen av et godt, raskt og klimavennlig transporttilbud mellom byene på Østlandet. Det skal gi passasjerene flere avganger, kortere reisetid og et mer pålitelig togtilbud.

Det er stor befolkningsvekst i flere av Østlandets byer og kommuner. Andelen som reiser kollektivt, går og sykler skal økes, til det beste for både klima og folkehelsa. De siste ti årene har vi hatt en stor vekst i antall togpassasjerer.

Moderne togtilbud for 1,7 millioner

I tiden fremover forventer vi en enda sterkere vekst, derfor trenger vi et bedre togtilbud og Bane NOR er i gang med å gjøre store grep for å styrke jernbanen. Og InterCity-satsingen er Norgeshistoriens største samferdselsprosjekt:
Fra 2016 til 2029 økes flåten for persontog fra 250 til 375 tog. Innen 2034 skal Bane NOR bygge dobbeltspor mellom Oslo og Lillehammer, Halden, Porsgrunn og Hønefoss. Nesten 30 kommuner, med totalt 1,7 millioner innbyggere, får en moderne jernbane. Det kommer til å gå flere tog, med plass til flere passasjerer. Togene skal gå oftere, raskere og med færre forsinkelser.

Styrker byenes konkurransekraft

Stortinget har bestemt at InterCity-satsingen skal handle om mer enn bare transport, det skal også bidra til utvikling av klimavennlige og mer attraktive byer. Forskningen forteller oss at sentrale stasjoner gir flest mulig et best mulig tilbud. Områdene rundt stasjonene blir knutepunkt for kollektivtrafikken. Her vokser det frem nye arbeidsplasser, boliger, handel- og servicetilbud. Byenes konkurransekraft økes og de styrkes som regionale senter, med større aktivitet i sentrumsgatene, der folk tilbringer mer tid blant kaféer, kulturtilbud og butikker. Når folk bor, jobber og handler ved et sentralt knutepunkt, fører det til færre bilturer internt i kommunen. Flere reiser kollektivt, sykler og går.

I fremtiden høster vi gevinstene

Effekten er en klimavennlig fortetting, som hindrer at byen vokser utover natur og dyrka mark. Ved å legge stasjonene i byene bidrar jernbanen til klimavennlig vekst og utvikling. Dobbeltspor og nye stasjoner i byene fører til mye diskusjon. Det vil være noen negative konsekvenser når jernbanen går gjennom tettbebygde områder. Anleggsperioden tar noen år, mens dobbeltsporet skal gi hele regionen miljøvennlig transport i et 100-årsperspektiv. Vi bygger for våre barn, barnebarn og deres etterkommere. Vi skaper fremtidens jernbane.

Denne filmen og nyhetsartikkelen er laget av Bane NOR.

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Arve Høiberg Baltic Sea Youth Platform Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC BSSSC Youth Bærekraft CargoNet CBSS Circle K Norge CPMR-Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Dovrebanen Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesprat Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hanne Tollerud Hurdalsplattformen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen Innlandet fylkeskommune InterCity Interreg Jan Carsten Gjærløw Jarle Backer Jernbane Jernbanedirektoratet Jon-Ivar Nygård Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimasats Kollektivtrafikk Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norsk senter for sirkulær økonomi Norsk Vann Nullutslippskjøretøy Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Moe Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Podkast Raymond Johansen Regionreformen Reklima Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Ungdomsmedvirkning Ungdomsråd Utdanning Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier