Velg en side

Har halvert beslaget av verdifull dyrka mark

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 3. juni, 2020
Bilde tatt fra lufta, som viser et tog som kjører forbi dyrka mark

I 2018 startet Bane NOR arbeidet for å finne en billigere og bedre løsning enn korridor øst. Det nye og anbefalte alternativet er rimeligere og tar kun halvparten så mye dyrka mark.

Østfold utgjør kun 1,1 prosent av Norges landareal, men 7 prosent av jordbruksarealet og hele 20 prosent av landets kornarealer.

Jordbunnen består av mye marine avsetninger (gammel havbunn) fra den gang Østfold var dekket av hav. Leiren som gir store utfordringer for jernbanebyggingen, sørger for svært gode forhold for landbruket. Jorden er veldig næringsrik, og jordene er flate og lettdrevne. Den dyrka marken i Østfold byr på alle de viktigste matproduktene vi har – både korn, kjøtt, egg, melk, grønt og bær.

Bane NOR har den siste tiden utredet tre korridorer for nytt dobbeltspor: korridor øst, midt og vest. I slutten av april anbefalte Bane NOR korridor vest. Konklusjonen fra utredningene var klart og tydelig: alternativ vest er både betydelig billigere og har færre negative konsekvenser for miljøet.

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kunnskapsdepartementet (KD) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Mette Kalve Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier