Velg en side

Har halvert beslaget av verdifull dyrka mark

av Jon Petter Arntzen |
Først publisert 03.06.20
Bilde tatt fra lufta, som viser et tog som kjører forbi dyrka mark

I 2018 startet Bane NOR arbeidet for å finne en billigere og bedre løsning enn korridor øst. Det nye og anbefalte alternativet er rimeligere og tar kun halvparten så mye dyrka mark.

Østfold utgjør kun 1,1 prosent av Norges landareal, men 7 prosent av jordbruksarealet og hele 20 prosent av landets kornarealer.

Jordbunnen består av mye marine avsetninger (gammel havbunn) fra den gang Østfold var dekket av hav. Leiren som gir store utfordringer for jernbanebyggingen, sørger for svært gode forhold for landbruket. Jorden er veldig næringsrik, og jordene er flate og lettdrevne. Den dyrka marken i Østfold byr på alle de viktigste matproduktene vi har – både korn, kjøtt, egg, melk, grønt og bær.

Bane NOR har den siste tiden utredet tre korridorer for nytt dobbeltspor: korridor øst, midt og vest. I slutten av april anbefalte Bane NOR korridor vest. Konklusjonen fra utredningene var klart og tydelig: alternativ vest er både betydelig billigere og har færre negative konsekvenser for miljøet.

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Arve Høiberg Baltic Sea Youth Platform Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC BSSSC Youth Bærekraft CargoNet CBSS Circle K Norge CPMR-Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Dovrebanen Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesprat Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hanne Tollerud Hurdalsplattformen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen Innlandet fylkeskommune InterCity Interreg Jan Carsten Gjærløw Jarle Backer Jernbane Jernbanedirektoratet Jon-Ivar Nygård Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimasats Kollektivtrafikk Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norsk senter for sirkulær økonomi Norsk Vann Nullutslippskjøretøy Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Moe Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Podkast Raymond Johansen Regionreformen Reklima Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Ungdomsmedvirkning Ungdomsråd Utdanning Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier