Velg en side

Har halvert beslaget av verdifull dyrka mark

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 3. juni, 2020
Bilde tatt fra lufta, som viser et tog som kjører forbi dyrka mark

I 2018 startet Bane NOR arbeidet for å finne en billigere og bedre løsning enn korridor øst. Det nye og anbefalte alternativet er rimeligere og tar kun halvparten så mye dyrka mark.

Østfold utgjør kun 1,1 prosent av Norges landareal, men 7 prosent av jordbruksarealet og hele 20 prosent av landets kornarealer.

Jordbunnen består av mye marine avsetninger (gammel havbunn) fra den gang Østfold var dekket av hav. Leiren som gir store utfordringer for jernbanebyggingen, sørger for svært gode forhold for landbruket. Jorden er veldig næringsrik, og jordene er flate og lettdrevne. Den dyrka marken i Østfold byr på alle de viktigste matproduktene vi har – både korn, kjøtt, egg, melk, grønt og bær.

Bane NOR har den siste tiden utredet tre korridorer for nytt dobbeltspor: korridor øst, midt og vest. I slutten av april anbefalte Bane NOR korridor vest. Konklusjonen fra utredningene var klart og tydelig: alternativ vest er både betydelig billigere og har færre negative konsekvenser for miljøet.

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Aud Riseng Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Baltic Sea Youth Platform (BSYP) Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC Youth Bærekraft CICERO CO₂-utslipp CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Eivind Vad Petersson Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europakafé Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jafar Altememy Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Knut Arild Hareide Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Let’s Communicate Linda Carolina Ehnmark Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier