Velg en side

Ny ledelse i fagpolitisk utvalg for samferdsel

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 13. mai, 2020
Portrettbilde av Olav Skinnes

På konstituerende møte i fagpolitisk utvalg for samferdsel 11. mai ble fylkesråd i Viken, Olav Skinnes (SP), valgt som ny leder. Som nestleder ble byrådssekretær i Oslo, Morten Nordskag (MDG), valgt.

Konstitueringen av fagpolitisk utvalg for samferdsel har blitt utsatt på grunn av koronautbruddet. Mandag 11. mai var det endelig klart for å konstituere utvalget. På møtet, som ble gjennomført på Microsoft Teams, deltok de sentrale samferdselspolitikerne fra Oslo og fra fylkeskommunene på Østlandet. Representantene i administrativ samferdselsgruppe deltok også på møtet.

Fagpolitisk utvalg for samferdsel er etablert for å bistå representantskapet med styringen av Østlandssamarbeidet gjennom bredere politisk deltakelse og sterkere involvering av fylkeskommunene på samferdselsområdet. Utvalget skal være fora for informasjons- og erfaringsutveksling mellom fylkeskommunene, formidle saker fra Østlandssamarbeidet til relevante hovedutvalg i fylkeskommunene og bidra til å samordne felles synspunkter.

Utvalg er gitt utvidet myndighet og kan avgi uttalelser på vegne av Østlandssamarbeidet og ha dialog med nasjonale og internasjonale myndigheter og aktører i saker på samferdselsområdet. Fagpolitiske utvalg kan også ta initiativ til gjennomføring av felles prosjekter.

Nyvalgt leder av utvalget, Olav Skinnes, ser frem til å jobbe sammen med gode politiske kolleger fra resten av landsdelen.

– Skal vi lykkes med å få til en balansert utvikling i hele landsdelen er samferdsel og infrastruktur avgjørende. Samarbeidet gjennom Østlandssamarbeidet har siden oppstarten for over 25 år siden vært svært viktig for utviklingen i landsdelen. Arbeidet med å fremme InterCity som det viktigste samferdselsprosjektet på Østlandet kan kanskje spesielt trekkes frem. Dette arbeidet vil også ha prioritet de neste årene og jeg ser frem til å lede utvalgets arbeid i denne fylkestingsperioden, sier Skinnes.

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brussel BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Rune Hogsnes Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Sonja Steen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier