Velg en side

Ny ledelse i fagpolitisk utvalg for samferdsel

av Jon Petter Arntzen |
Først publisert 13.05.20

På konstituerende møte i fagpolitisk utvalg for samferdsel 11. mai ble fylkesråd i Viken, Olav Skinnes (SP), valgt som ny leder. Som nestleder ble byrådssekretær i Oslo, Morten Nordskag (MDG), valgt.

Konstitueringen av fagpolitisk utvalg for samferdsel har blitt utsatt på grunn av koronautbruddet. Mandag 11. mai var det endelig klart for å konstituere utvalget. På møtet, som ble gjennomført på Microsoft Teams, deltok de sentrale samferdselspolitikerne fra Oslo og fra fylkeskommunene på Østlandet. Representantene i administrativ samferdselsgruppe deltok også på møtet.

Fagpolitisk utvalg for samferdsel er etablert for å bistå representantskapet med styringen av Østlandssamarbeidet gjennom bredere politisk deltakelse og sterkere involvering av fylkeskommunene på samferdselsområdet. Utvalget skal være fora for informasjons- og erfaringsutveksling mellom fylkeskommunene, formidle saker fra Østlandssamarbeidet til relevante hovedutvalg i fylkeskommunene og bidra til å samordne felles synspunkter.

Utvalg er gitt utvidet myndighet og kan avgi uttalelser på vegne av Østlandssamarbeidet og ha dialog med nasjonale og internasjonale myndigheter og aktører i saker på samferdselsområdet. Fagpolitiske utvalg kan også ta initiativ til gjennomføring av felles prosjekter.

Nyvalgt leder av utvalget, Olav Skinnes, ser frem til å jobbe sammen med gode politiske kolleger fra resten av landsdelen.

— Skal vi lykkes med å få til en balansert utvikling i hele landsdelen er samferdsel og infrastruktur avgjørende. Samarbeidet gjennom Østlandssamarbeidet har siden oppstarten for over 25 år siden vært svært viktig for utviklingen i landsdelen. Arbeidet med å fremme InterCity som det viktigste samferdselsprosjektet på Østlandet kan kanskje spesielt trekkes frem. Dette arbeidet vil også ha prioritet de neste årene og jeg ser frem til å lede utvalgets arbeid i denne fylkestingsperioden, sier Skinnes.

Fylkesråd i Viken, Olav Skinnes (SP) ble valgt som ny leder av fagpolitisk utvalg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husk å melde deg på vårt nyhetsbrev! 

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Arve Høiberg Aud Hove Baltic Sea Youth Platform Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC BSSSC Youth Bærekraft CBSS Circle K Norge CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Dovrebanen Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesprat Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hanne Tollerud Helge Orten Hurdalsplattformen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jarle Backer Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimasats Knut Arild Hareide Kollektivtrafikk Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norsk senter for sirkulær økonomi Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Moe Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Podkast Raymond Johansen Regionreformen Reklima Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sigrun Myrvang Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier