Velg en side

Ny ledelse i fagpolitisk utvalg for samferdsel

av Jon Petter Arntzen |
Først publisert 13.05.20 |

På konstituerende møte i fagpolitisk utvalg for samferdsel 11. mai ble fylkesråd i Viken, Olav Skinnes (SP), valgt som ny leder. Som nestleder ble byrådssekretær i Oslo, Morten Nordskag (MDG), valgt.

Konstitueringen av fagpolitisk utvalg for samferdsel har blitt utsatt på grunn av koronautbruddet. Mandag 11. mai var det endelig klart for å konstituere utvalget. På møtet, som ble gjennomført på Microsoft Teams, deltok de sentrale samferdselspolitikerne fra Oslo og fra fylkeskommunene på Østlandet. Representantene i administrativ samferdselsgruppe deltok også på møtet.

Fagpolitisk utvalg for samferdsel er etablert for å bistå representantskapet med styringen av Østlandssamarbeidet gjennom bredere politisk deltakelse og sterkere involvering av fylkeskommunene på samferdselsområdet. Utvalget skal være fora for informasjons- og erfaringsutveksling mellom fylkeskommunene, formidle saker fra Østlandssamarbeidet til relevante hovedutvalg i fylkeskommunene og bidra til å samordne felles synspunkter.

Utvalg er gitt utvidet myndighet og kan avgi uttalelser på vegne av Østlandssamarbeidet og ha dialog med nasjonale og internasjonale myndigheter og aktører i saker på samferdselsområdet. Fagpolitiske utvalg kan også ta initiativ til gjennomføring av felles prosjekter.

Nyvalgt leder av utvalget, Olav Skinnes, ser frem til å jobbe sammen med gode politiske kolleger fra resten av landsdelen.

— Skal vi lykkes med å få til en balansert utvikling i hele landsdelen er samferdsel og infrastruktur avgjørende. Samarbeidet gjennom Østlandssamarbeidet har siden oppstarten for over 25 år siden vært svært viktig for utviklingen i landsdelen. Arbeidet med å fremme InterCity som det viktigste samferdselsprosjektet på Østlandet kan kanskje spesielt trekkes frem. Dette arbeidet vil også ha prioritet de neste årene og jeg ser frem til å lede utvalgets arbeid i denne fylkestingsperioden, sier Skinnes.

Fylkesråd i Viken, Olav Skinnes (SP) ble valgt som ny leder av fagpolitisk utvalg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husk å melde deg på vårt nyhetsbrev! 

Relaterte innlegg

Stikkord

Aftenposten Annette Lindahl Raakil Antonio G. W. Serri Arendalsuka Arvid Tommy Müller Baltic Sea Youth Platform Bildeling Biogass Brussel BSSSC BSSSC Youth BSYP Bærekraft CargoNet CBSS Circle K Norge Det grønne skiftet Energistasjoner Erasmus+ EU Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fullføringsreformen Fundatum Fylkesprat Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Horizon 2020 Horizon Europe Hurdalsplattformen Hydrogen Høring Ingrid Elisabeth Volungholen Innlandet fylkeskommune Innlandstrafikk InterCity Interreg Jan Carsten Gjærløw Jarle Backer Jernbane Jon-Ivar Nygård Jyllandskorridoren Klimagassutslipp Kollektivtrafikk Kongsvinger Kristian Singh-Nergård Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Lobbyvirksomhet Lotta Möllerfalk Mathias Nikolai Berg Mikromobilitet Miljødirektoratet Mobilitet Nasjonal transportplan NHO Logistikk og Transport Nordsjøregionen Norsk senter for sirkulær økonomi NTP Ola Elvestuen Olav Skinnes Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Phusicos Podkast Reklima Representantskapet Rina Yamamoto Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sigrun Myrvang Sirin Hellvin Stav Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Stortinget STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Trym Mathisen Gullvog Ungdomsmedvirkning Ungdomsråd Vestfoldbanen Videregående opplæring Åsa Ågren Wikström Østersjøregionen Østersjørådet ØstsamUng

Nyhetskategorier