På konstituerende møte i fagpolitisk utvalg for samferdsel 11. mai ble fylkesråd i Viken, Olav Skinnes (SP), valgt som ny leder. Som nestleder ble byrådssekretær i Oslo, Morten Nordskag (MDG), valgt.

Konstitueringen av fagpolitisk utvalg for samferdsel har blitt utsatt på grunn av koronautbruddet. Mandag 11. mai var det endelig klart for å konstituere utvalget. På møtet, som ble gjennomført på Microsoft Teams, deltok de sentrale samferdselspolitikerne fra Oslo og fra fylkeskommunene på Østlandet. Representantene i administrativ samferdselsgruppe deltok også på møtet.

Fagpolitisk utvalg for samferdsel er etablert for å bistå representantskapet med styringen av Østlandssamarbeidet gjennom bredere politisk deltakelse og sterkere involvering av fylkeskommunene på samferdselsområdet. Utvalget skal være fora for informasjons- og erfaringsutveksling mellom fylkeskommunene, formidle saker fra Østlandssamarbeidet til relevante hovedutvalg i fylkeskommunene og bidra til å samordne felles synspunkter.

Utvalg er gitt utvidet myndighet og kan avgi uttalelser på vegne av Østlandssamarbeidet og ha dialog med nasjonale og internasjonale myndigheter og aktører i saker på samferdselsområdet. Fagpolitiske utvalg kan også ta initiativ til gjennomføring av felles prosjekter.

Nyvalgt leder av utvalget, Olav Skinnes, ser frem til å jobbe sammen med gode politiske kolleger fra resten av landsdelen.

— Skal vi lykkes med å få til en balansert utvikling i hele landsdelen er samferdsel og infrastruktur avgjørende. Samarbeidet gjennom Østlandssamarbeidet har siden oppstarten for over 25 år siden vært svært viktig for utviklingen i landsdelen. Arbeidet med å fremme InterCity som det viktigste samferdselsprosjektet på Østlandet kan kanskje spesielt trekkes frem. Dette arbeidet vil også ha prioritet de neste årene og jeg ser frem til å lede utvalgets arbeid i denne fylkestingsperioden, sier Skinnes.

Olav Skinnes Sp Fylkesråd for distrikt og fylkesveier03.t5dc95e8c.m600.xW 0x74Ru

Fylkesråd i Viken, Olav Skinnes (SP) ble valgt som ny leder av fagpolitisk utvalg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husk å melde deg på vårt nyhetsbrev!