Velg en side

STRING – Nå starter utviklingen av en megaregion fra Oslo til Hamburg

av Jon Petter Arntzen |
Først publisert 02.03.20

Den 28 februar var Østlandssamarbeidet tilstede i Paris på kick-off for det nye samarbeidet mellom STRING og OECD. Sammen skal organisasjonene utrede mulighetene for utvikling av en sterk megaregion mellom Oslo og Hamburg.

STRING er et grenseoverskridende samarbeid mellom syv regioner og fem byer på strekningen fra Oslo i nord til Hamburg i sør. De samarbeidende partene er Oslo kommune, Viken Fylkeskommune, Göteborg, Västragötalandsregioen, Halland regionen, Skåne region, Malmö, København, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Hamburg og Schleswig-Holstein. Østlandssamarbeidet er observatør i STRING.

Ambisjonen til STRING er å bidra til å utvikle en megaregion i Nord-Europa (mellom Hamburg og Oslo) med en bærekraftig infrastruktur og grønne verdikjeder. For å komme videre i arbeidet, har STRING innledet et samarbeid med OECD (organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling). OECD skal komme med konkrete anbefalinger for hvordan byene og regionene sammen kan utvikle grønne verdikjeder og en bærekraftig infrastruktur, som ifølge OECD er forutsetninger for å kunne skape en megaregion.

Fredag 28. februar møttes politiske representanter fra STRING, høytstående embetsmenn fra OECD og utvalgte nord-europeiske politikere i OECDs hovedkontor i Paris. Her bidro deltakerne med innspill for å gi OECD best mulig kunnskapsgrunnlag og for å diskutere retningen for de kommende OECD-anbefalingene.

Viken fylkeskommune var representert på møtet – og er svært fornøyde med initiativet som nå er tatt for å utvikle en grønn vekstkorridor mellom Oslo og Hamburg.

— For å lykkes med dette er det viktig å forsterke det grensekryssende samarbeidet mellom regionene og byene i korridoren og her ønsker Viken å ta en aktiv rolle, sier fylkesråd for klima og miljø i Viken, Anne Beathe Tvinnereim.

Oslo kommune var også til stede og man ser på STRING som en viktig arena for å utvikle en megaregion mellom Oslo og Hamburg.

— Oslo kommune ønsker å bidra til å bygge ut en mer effektiv og bærekraftig infrastruktur som kan knytte regionene og byene i korridoren tettere sammen. Oslo kommune støtter også initiativet til å etablere en ‘green investment hub’ i korridoren, sier byrådssekretær for næring og eierskap i Oslo, Vegar Andersen.

Fylkesråd for klima og miljø i Viken, Anne Beathe Tvinnereim og byrådssekretær for næring og eierskap i Oslo, Vegar Andersen.

Fylkesråd for klima og miljø i Viken, Anne Beathe Tvinnereim og byrådssekretær for næring og eierskap i Oslo, Vegar Andersen.

Les mer om STRING-samarbeidet.

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Arve Høiberg Baltic Sea Youth Platform Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC BSSSC Youth Bærekraft CargoNet CBSS Circle K Norge CPMR-Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Dovrebanen Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesprat Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hanne Tollerud Hurdalsplattformen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen Innlandet fylkeskommune InterCity Interreg Jan Carsten Gjærløw Jarle Backer Jernbane Jernbanedirektoratet Jon-Ivar Nygård Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimasats Kollektivtrafikk Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norsk senter for sirkulær økonomi Norsk Vann Nullutslippskjøretøy Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Moe Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Podkast Raymond Johansen Regionreformen Reklima Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Ungdomsmedvirkning Ungdomsråd Utdanning Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier