Velg en side

Lobber for sterkere og grønnere transportkorridorer gjennom Europa

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 22. januar, 2020

Østlandssamarbeidet deltok i første møte i styringsgruppen i Scandria Alliance i Berlin, 20 januar.

Jon Petter Arntzen, sekretariatsleder i Østlandsamarbeidet var til stede på første møte i styringsgruppen til Scandria Alliance 20 januar 2020. Scandria Alliance er et nettverk bestående av aktører i Skandinavia og Sentral-Europa som ønsker å innføre et bærekraftig og multimodalt transportsystem innen 2030 fra Skandinavia i nord, gjennom Østersjøregionen og til Middelhavet i sør. Styringsgruppemøtets hensikt var å drøfte strategien for det videre arbeid i alliansen, å få etablert tre faggrupper (clean fuel, cross border infrastructure, multimodality and digitalisation), samt presentasjon og status fra hver av medlemsorganisasjonene. Østlandssamarbeidet er representert i styringsgruppen ved sekretariatsleder Jon Petter Arntzen. Viken er representert i faggrupen clean fuel og Cross Border Infrastrucutre, mens Vestfold og Telemark er i gruppen Multimodality and Digitalisation.

Hvorfor Scandria?

De skandinaviske og sentraleuropeiske regionene har en lang historie med samarbeid i næringsliv, infrastruktur og regional utvikling. Gjennom prosjektet Scandria®2Act (2016–2019) etablerte flere regioner og aktører et godt samarbeid. For å kunne fortsette sitt strategiske samarbeid utover prosjektperioden, ble kjernemedlemmene i Scandria®2Act enige om å etablere et partnerskap, kalt Scandria®Alliance. Visjonen med Scandria®Alliance er å samarbeide med EU, medlemsland, regioner og andre relevante interessenter for å implementere et bærekraftig og multimodalt transportsystem innen 2030 i Østersjøregionen og regionene som er involvert langs korridoren fra Skandinavia til Middelhavet.

For Østlandssamarbeidet står politisk samarbeid langs Scandria-korridoren høyt på agendaen. Østlandssamarbeidet bestemte seg derfor for å delta i etableringen av Scandria®Alliance, med sikte på å sikre et langsiktig transnasjonalt interregionalt partnerskap og samarbeid.

– De siste årene har vi opplevd økte transportmengder mellom Norge og Europa, og vi forventer ytterligere vekst i årene som kommer. Derfor er et skifte fra vei til jernbane eller skipsfart er viktig. Scandria Alliance er en god plattform for å lobbe sammen med aktører fra andre land for å få til dette, sier sekretariatsleder Arntzen.

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Aud Riseng Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Baltic Sea Youth Platform (BSYP) Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC Youth Bærekraft CO₂-utslipp CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Eivind Vad Petersson Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jafar Altememy Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Knut Arild Hareide Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Linda Carolina Ehnmark Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier