Velg en side

Scandria Alliance – viktig regionalt nettverk for Østlandet

av Jon Petter Arntzen |
Først publisert 01.10.19

Kontaktutvalg besluttet i 2018 at Østlandssamarbeidet skulle delta i etableringen av Scandria Alliance. I alliansen deltar også andre svenske, finske og tyske regioner. Anette Solli og Siv Jacobsen (vara) er utpekt til å være Østlandssamarbeidets representanter i de politiske møtene i alliansen. Valg av representanter for perioden 2020-2023 vil gjøres i forbindelse med konstitueringen av nytt kontaktutvalg i januar 2020.

Alliansen vil i oppstarten fokusere på følgende tema:

  • Grensekryssende infrastruktur
  • Clean fuel (klimagassutslippene må ned !)
  • Digitalisering og multi-modal transport

I det videre arbeid skal man utvikle felles prosjekter, gjennomføre seminarer/konferanser og utveksle informasjon/kunnskap. Der det er mulig skal man også utforme felles politikk og uttalelser – og da gjerne i samarbeid med andre regionale partnerskap.  På denne måten vil regionene og byene få en tydeligere stemme ovenfor nasjonale myndigheter og EU.

Berlin-Brandenburg har formannskapet for alliansen frem til 2021. En administrativ styringsgruppe vil ha det overordnede ansvaret for alliansens ulike operative aktiviteter og denne gruppen vil konstitueres i januar 2020 der Jon Petter Arntzen representerer Østlandssamarbeidet.

I løpet av høsten vil det etableres tre arbeidsgrupper som får ansvar for det løpende arbeidet i prosjektet. Fylkeskommunene på Østlandet vil nå inviteres til å delta i det videre arbeid og deltagelse i de ulike arbeidsgruppene.

Deltagende regioner gjennomførte et forberedende arbeidsmøte i Berlin 30. september, der arbeidsprogrammet for alliansen ble drøftet.

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Arve Høiberg Baltic Sea Youth Platform Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC BSSSC Youth Bærekraft CargoNet CBSS Circle K Norge CPMR-Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Dovrebanen Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesprat Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hanne Tollerud Hurdalsplattformen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen Innlandet fylkeskommune InterCity Interreg Jan Carsten Gjærløw Jarle Backer Jernbane Jernbanedirektoratet Jon-Ivar Nygård Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimasats Kollektivtrafikk Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norsk senter for sirkulær økonomi Norsk Vann Nullutslippskjøretøy Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Moe Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Podkast Raymond Johansen Regionreformen Reklima Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Ungdomsmedvirkning Ungdomsråd Utdanning Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier