Velg en side

Scandria Alliance – viktig regionalt nettverk for Østlandet

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 1. oktober, 2019

Kontaktutvalg besluttet i 2018 at Østlandssamarbeidet skulle delta i etableringen av Scandria Alliance. I alliansen deltar også andre svenske, finske og tyske regioner. Anette Solli og Siv Jacobsen (vara) er utpekt til å være Østlandssamarbeidets representanter i de politiske møtene i alliansen. Valg av representanter for perioden 2020-2023 vil gjøres i forbindelse med konstitueringen av nytt kontaktutvalg i januar 2020.

Alliansen vil i oppstarten fokusere på følgende tema:

  • Grensekryssende infrastruktur
  • Clean fuel (klimagassutslippene må ned !)
  • Digitalisering og multi-modal transport

I det videre arbeid skal man utvikle felles prosjekter, gjennomføre seminarer/konferanser og utveksle informasjon/kunnskap. Der det er mulig skal man også utforme felles politikk og uttalelser – og da gjerne i samarbeid med andre regionale partnerskap.  På denne måten vil regionene og byene få en tydeligere stemme ovenfor nasjonale myndigheter og EU.

Berlin-Brandenburg har formannskapet for alliansen frem til 2021. En administrativ styringsgruppe vil ha det overordnede ansvaret for alliansens ulike operative aktiviteter og denne gruppen vil konstitueres i januar 2020 der Jon Petter Arntzen representerer Østlandssamarbeidet.

I løpet av høsten vil det etableres tre arbeidsgrupper som får ansvar for det løpende arbeidet i prosjektet. Fylkeskommunene på Østlandet vil nå inviteres til å delta i det videre arbeid og deltagelse i de ulike arbeidsgruppene.

Deltagende regioner gjennomførte et forberedende arbeidsmøte i Berlin 30. september, der arbeidsprogrammet for alliansen ble drøftet.

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Aud Riseng Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Baltic Sea Youth Platform (BSYP) Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC Youth Bærekraft CICERO CO₂-utslipp CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Eivind Vad Petersson Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europakafé Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jafar Altememy Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Knut Arild Hareide Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Let’s Communicate Linda Carolina Ehnmark Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier