Velg en side

InterCity-seminar på Arendalsuka

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 21. august, 2019
Bilde av mennesker i et panel under en debatten på Arendalsuka.

Østlandssamarbeidet arrangerte tirsdag 13. august sitt første InterCity-seminar på Arendalsuka. Leder av kontaktutvalget, Roger Ryberg (AP), innledet og trakk frem den nasjonale og regionale betydningen av InterCity. Prosjektet er i følge Ryberg Norges viktigste samferdselsprosjekt. Stortingsrepresentant Morten Stordalen (FrP) deltok i panelet og også han var tydelig på at InterCity er et svært viktig samferdselsprosjekt både for Østlandet og for landet som helhet. Han understreket at regjeringen vil følge dette opp i forbindelse med ny Nasjonal transportplan for 2022-2033. Fylkesordfører i Telemark, Sven Tore Løkslid (AP) trakk frem InterCity-utbyggingens betydning for vekst og verdiskaping i hele Grenlandsregionen. Timo Nikolaisen (unge Venstre) understreket InterCity-prosjektets betydning for klima og miljø.

I seminarets andre del var hovedtemaet fremdriften i InterCity-utbyggingen. Her deltok Ap-ordførerne fra stasjonsbyene Larvik (Rune Høiseth), Skien (Hedda Foss Five) og Porsgrunn (Robin Kåss), samt fylkesordfører i Vestfold, Rune Hogsnes (H) og Morten Stordalen. Jernbanedirektoratets nye signaler om at kostnadene til InterCity-utbyggingen må tas ned ble kritisert og imøtegått. Å flytte IC-stasjonene ut av byene for å spare penger skaper ny usikkerhet og kan medføre at utbyggingen blir utsatt. Foss Five trakk spesielt frem betydningen av at statsjonsutbyggingene må bidra til byutvikling og at man ikke har noen tid å miste.

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kunnskapsdepartementet (KD) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Mette Kalve Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier