Velg en side

InterCity-seminar på Arendalsuka

av Jon Petter Arntzen |
Først publisert 21.08.19
Bilde av mennesker i et panel under en debatten på Arendalsuka

Østlandssamarbeidet arrangerte tirsdag 13. august sitt første InterCity-seminar på Arendalsuka. Leder av kontaktutvalget, Roger Ryberg (AP), innledet og trakk frem den nasjonale og regionale betydningen av InterCity. Prosjektet er i følge Ryberg Norges viktigste samferdselsprosjekt. Stortingsrepresentant Morten Stordalen (FrP) deltok i panelet og også han var tydelig på at InterCity er et svært viktig samferdselsprosjekt både for Østlandet og for landet som helhet. Han understreket at regjeringen vil følge dette opp i forbindelse med ny Nasjonal transportplan for 2022-2033. Fylkesordfører i Telemark, Sven Tore Løkslid (AP) trakk frem InterCity-utbyggingens betydning for vekst og verdiskaping i hele Grenlandsregionen. Timo Nikolaisen (unge Venstre) understreket InterCity-prosjektets betydning for klima og miljø.

I seminarets andre del var hovedtemaet fremdriften i InterCity-utbyggingen. Her deltok Ap-ordførerne fra stasjonsbyene Larvik (Rune Høiseth), Skien (Hedda Foss Five) og Porsgrunn (Robin Kåss), samt fylkesordfører i Vestfold, Rune Hogsnes (H) og Morten Stordalen. Jernbanedirektoratets nye signaler om at kostnadene til InterCity-utbyggingen må tas ned ble kritisert og imøtegått. Å flytte IC-stasjonene ut av byene for å spare penger skaper ny usikkerhet og kan medføre at utbyggingen blir utsatt. Foss Five trakk spesielt frem betydningen av at statsjonsutbyggingene må bidra til byutvikling og at man ikke har noen tid å miste.

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Arve Høiberg Baltic Sea Youth Platform Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC BSSSC Youth Bærekraft CargoNet CBSS Circle K Norge CPMR-Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Dovrebanen Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesprat Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hanne Tollerud Hurdalsplattformen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen Innlandet fylkeskommune InterCity Interreg Jan Carsten Gjærløw Jarle Backer Jernbane Jernbanedirektoratet Jon-Ivar Nygård Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimasats Kollektivtrafikk Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norsk senter for sirkulær økonomi Norsk Vann Nullutslippskjøretøy Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Moe Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Podkast Raymond Johansen Regionreformen Reklima Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Ungdomsmedvirkning Ungdomsråd Utdanning Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier