Velg en side

InterCity-seminar på Arendalsuka

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 21. august, 2019
Bilde av mennesker i et panel under en debatten på Arendalsuka

Østlandssamarbeidet arrangerte tirsdag 13. august sitt første InterCity-seminar på Arendalsuka. Leder av kontaktutvalget, Roger Ryberg (AP), innledet og trakk frem den nasjonale og regionale betydningen av InterCity. Prosjektet er i følge Ryberg Norges viktigste samferdselsprosjekt. Stortingsrepresentant Morten Stordalen (FrP) deltok i panelet og også han var tydelig på at InterCity er et svært viktig samferdselsprosjekt både for Østlandet og for landet som helhet. Han understreket at regjeringen vil følge dette opp i forbindelse med ny Nasjonal transportplan for 2022-2033. Fylkesordfører i Telemark, Sven Tore Løkslid (AP) trakk frem InterCity-utbyggingens betydning for vekst og verdiskaping i hele Grenlandsregionen. Timo Nikolaisen (unge Venstre) understreket InterCity-prosjektets betydning for klima og miljø.

I seminarets andre del var hovedtemaet fremdriften i InterCity-utbyggingen. Her deltok Ap-ordførerne fra stasjonsbyene Larvik (Rune Høiseth), Skien (Hedda Foss Five) og Porsgrunn (Robin Kåss), samt fylkesordfører i Vestfold, Rune Hogsnes (H) og Morten Stordalen. Jernbanedirektoratets nye signaler om at kostnadene til InterCity-utbyggingen må tas ned ble kritisert og imøtegått. Å flytte IC-stasjonene ut av byene for å spare penger skaper ny usikkerhet og kan medføre at utbyggingen blir utsatt. Foss Five trakk spesielt frem betydningen av at statsjonsutbyggingene må bidra til byutvikling og at man ikke har noen tid å miste.

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Aud Riseng Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Baltic Sea Youth Platform (BSYP) Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC Youth Bærekraft CICERO CO₂-utslipp CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Eivind Vad Petersson Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europakafé Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jafar Altememy Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Knut Arild Hareide Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Let’s Communicate Linda Carolina Ehnmark Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier