Østlandssamarbeidet er nå formelt gått inn som partner i det interregionale samarbeidet Scandria Alliance med partnerregioner i Finland, Sverige og Tyskland. Som norsk partner skal Østlandssamarbeidet ivareta og koordinere interessene som fylkeskommunene på Østlandet har i det videre arbeidet med å utvikle alliansen. Fylkesordfører i Akershus og nestleder i kontaktutvalget, Anette Solli, er utpekt som Østlandssamarbeidets representant til de politiske møtene i alliansen – og med fylkesvaraordfører i Østfold, Siv Jacobsen som vara. Sekretariatsleder  Jon Petter Arntzen, er Østlandssamarbeidets representant i den administrative styringsgruppen for prosjektet.

Temaområdene som alliansen skal fokusere på er:
 governance (e.g. European / national transport policies);
 logistics (e.g. unit-trains, innovative transhipment technologies);
 railways (e.g. freight and passenger rail infrastructure projects, interoperability);
 Green Corridor (e.g. alternative fuels and propulsion technologies like biogas or e-mobility);
 economic cooperation (e.g. cluster cooperation);
 development of urban nodes;
 financing issues (e.g. funding programmes and project finance).

Onsdag 6. mars 2019 deltar Anette Solli på en konferanse i Bruxelles der man skal stake ut den videre kurs for alliansen.

Samarbeidsavtalen kan leses her:

ScandriaAlliance_Agreement_