Velg en side

Østlandssamarbeidet inn i Scandria Alliance

av Jon Petter Arntzen |
Først publisert 14.02.19 |

Østlandssamarbeidet er nå formelt gått inn som partner i det interregionale samarbeidet Scandria Alliance med partnerregioner i Finland, Sverige og Tyskland. Som norsk partner skal Østlandssamarbeidet ivareta og koordinere interessene som fylkeskommunene på Østlandet har i det videre arbeidet med å utvikle alliansen. Fylkesordfører i Akershus og nestleder i kontaktutvalget, Anette Solli, er utpekt som Østlandssamarbeidets representant til de politiske møtene i alliansen – og med fylkesvaraordfører i Østfold, Siv Jacobsen som vara. Sekretariatsleder  Jon Petter Arntzen, er Østlandssamarbeidets representant i den administrative styringsgruppen for prosjektet.

Temaområdene som alliansen skal fokusere på er:
 governance (e.g. European / national transport policies);
 logistics (e.g. unit-trains, innovative transhipment technologies);
 railways (e.g. freight and passenger rail infrastructure projects, interoperability);
 Green Corridor (e.g. alternative fuels and propulsion technologies like biogas or e-mobility);
 economic cooperation (e.g. cluster cooperation);
 development of urban nodes;
 financing issues (e.g. funding programmes and project finance).

Onsdag 6. mars 2019 deltar Anette Solli på en konferanse i Bruxelles der man skal stake ut den videre kurs for alliansen.

Samarbeidsavtalen kan leses her:

ScandriaAlliance_Agreement_

Relaterte innlegg

Stikkord

Aftenposten Annette Lindahl Raakil Antonio G. W. Serri Arendalsuka Arvid Tommy Müller Baltic Sea Youth Platform Bildeling Biogass Brussel BSSSC BSSSC Youth BSYP Bærekraft CargoNet CBSS Circle K Norge Det grønne skiftet Energistasjoner Erasmus+ EU Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fullføringsreformen Fundatum Fylkesprat Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Horizon 2020 Horizon Europe Hurdalsplattformen Hydrogen Høring Ingrid Elisabeth Volungholen Innlandet fylkeskommune Innlandstrafikk InterCity Interreg Jan Carsten Gjærløw Jarle Backer Jernbane Jon-Ivar Nygård Jyllandskorridoren Klimagassutslipp Kollektivtrafikk Kongsvinger Kristian Singh-Nergård Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Lobbyvirksomhet Lotta Möllerfalk Mathias Nikolai Berg Mikromobilitet Miljødirektoratet Mobilitet Nasjonal transportplan NHO Logistikk og Transport Nordsjøregionen Norsk senter for sirkulær økonomi NTP Ola Elvestuen Olav Skinnes Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Phusicos Podkast Reklima Representantskapet Rina Yamamoto Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sigrun Myrvang Sirin Hellvin Stav Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Stortinget STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Trym Mathisen Gullvog Ungdomsmedvirkning Ungdomsråd Vestfoldbanen Videregående opplæring Åsa Ågren Wikström Østersjøregionen Østersjørådet ØstsamUng

Nyhetskategorier