Velg en side

Ny Nasjonal transportplan – Østlandet må prioriteres

av Jon Petter Arntzen |
Først publisert 08.01.19
Bilde av et tog

Samferdselsdepartementet vil tidlig i 2021 legge frem sitt forslag til ny nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 med forventet sluttbehandling i Stortinget i juni 2021. Østlandssamarbeidet koordinerer fylkeskommunenes felles arbeid med å få prioritert viktige prosjekter på Østlandet – med InterCity som det aller viktigste fellesprosjektet. I første omgang utarbeides nå et felles strategidokument fra fylkeskommunene på Østlandet med innspill til transportetatene og departementet. Strategidokumentet vil spesielt fokusere på (1) miljø og mobilitet, (2) nasjonale og internasjonale korridorer, (3) InterCity og (4) byenes og byområdenes spesielle utfordringer. Fagpolitisk utvalg i Østlandssamarbeidet har det politiske ansvaret og møtes neste gang 8. februar for å drøfte innholdet i strategidokumentet.

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Arve Høiberg Baltic Sea Youth Platform Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC BSSSC Youth Bærekraft CargoNet CBSS Circle K Norge CPMR-Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Dovrebanen Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesprat Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hanne Tollerud Hurdalsplattformen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen Innlandet fylkeskommune InterCity Interreg Jan Carsten Gjærløw Jarle Backer Jernbane Jernbanedirektoratet Jon-Ivar Nygård Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimasats Kollektivtrafikk Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norsk senter for sirkulær økonomi Norsk Vann Nullutslippskjøretøy Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Moe Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Podkast Raymond Johansen Regionreformen Reklima Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Ungdomsmedvirkning Ungdomsråd Utdanning Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier