Velg en side

Østlandssamarbeidet i møte med jernbanedirektoratets godsgruppe

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 12. desember, 2018
Mennesker sitter i et møterom, på hver side av bordet.

Østlandssamarbeidet deltar i interregprosjektet Scandria2Act sammen med samarbeidspartnere fra blant annet fra Sverige, Finland, Tyskland og Polen. På oppdrag fra Østlandssamarbeidet har det tyske konsulentselskapet KombiConsult GmbH utarbeidet en rapport som ser på mulighetene for å overføre gods fra vei til båt/bane til/fra Europa. I denne forbindelse ble det gjennomført et  møte med godsgruppa i Jernbanedirektoratet og representant fra Samferdselsdepartementet 13. desember. På møtet ble resultatene fra kartleggingen presentert, samtidig som aktuelle tiltak ble diskutert.

– Dette var et svært nyttig møte der vi fikk lagt frem vårt budskap og der vi fikk satt fokus på utfordringene med å flytte gods over fra veg til bane, sier sekretariatsleder Jon Petter Arntzen etter møtet.

Konklusjonene i rapporten vil bli fulgt opp både med tanke på Østlandssamarbeidets innspill til NTP 2022-2033  og i forbindelse med Østlandssamarbeidets deltakelse i Scandria Alliance.

Rapporten kan leses her (PDF).

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brussel BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Rune Hogsnes Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Sonja Steen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier