Velg en side

Fagpolitisk utvalg besøker Hamar

av Jon Petter Arntzen |
Først publisert 29.04.18
Bilde av personer som går

Fagpolitisk fagutvalg for samferdsel besøkte Hamar 26. og 27. april med Hedmark fylkeskommune som vertskap. I tillegg til behandling av sakskart ble det gitt orienteringer om arbeidet med Mjøsbyen (felles areal- og transportløsninger) og spennende informasjon om Nye Veier AS som har fått i oppdrag å bygge nye motorveier flere steder i Norge. Ordfører Einar Busterud i Hamar tok utvalget med på byvandring og informerte om byens historie og utfordringene med byutvikling. En viktig avgjørelse for Hamars framtid er valg av trase for ny jernbane gjennom byen. Kampen står mellom vestre og østre trase.

På møtet drøftet utvalget en rekke viktige saker  – og fremdriften i arbeidet med InterCity ble prioritert etter at Bane Nor og Jernbanedirektoratet i sitt handlingsprogram har signalisert utsettelser i planlegging og utbygging. Samferdselspolitikerne på Østlandet er bekymret for konsekvensene av dette både for de reisende og for næringslivet i regionen. Usikkerhet om fremdrift og trasevalg er også krevende for mange av byene og kommunene på de ulike IC-traseene.

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Arve Høiberg Baltic Sea Youth Platform Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC BSSSC Youth Bærekraft CargoNet CBSS Circle K Norge CPMR-Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Dovrebanen Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesprat Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hanne Tollerud Hurdalsplattformen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen Innlandet fylkeskommune InterCity Interreg Jan Carsten Gjærløw Jarle Backer Jernbane Jernbanedirektoratet Jon-Ivar Nygård Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimasats Kollektivtrafikk Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norsk senter for sirkulær økonomi Norsk Vann Nullutslippskjøretøy Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Moe Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Podkast Raymond Johansen Regionreformen Reklima Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Ungdomsmedvirkning Ungdomsråd Utdanning Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier