Velg en side

Fagpolitisk utvalg besøker Hamar

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 29. april, 2018
Bilde av personer som går på en brygge.

Fagpolitisk fagutvalg for samferdsel besøkte Hamar 26. og 27. april med Hedmark fylkeskommune som vertskap. I tillegg til behandling av sakskart ble det gitt orienteringer om arbeidet med Mjøsbyen (felles areal- og transportløsninger) og spennende informasjon om Nye Veier AS som har fått i oppdrag å bygge nye motorveier flere steder i Norge. Ordfører Einar Busterud i Hamar tok utvalget med på byvandring og informerte om byens historie og utfordringene med byutvikling. En viktig avgjørelse for Hamars framtid er valg av trase for ny jernbane gjennom byen. Kampen står mellom vestre og østre trase.

På møtet drøftet utvalget en rekke viktige saker  – og fremdriften i arbeidet med InterCity ble prioritert etter at Bane Nor og Jernbanedirektoratet i sitt handlingsprogram har signalisert utsettelser i planlegging og utbygging. Samferdselspolitikerne på Østlandet er bekymret for konsekvensene av dette både for de reisende og for næringslivet i regionen. Usikkerhet om fremdrift og trasevalg er også krevende for mange av byene og kommunene på de ulike IC-traseene.

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kunnskapsdepartementet (KD) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Mette Kalve Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier