Velg en side

Østersjøregionen som modellregion for ren og sikker skipsfart

av Jon Petter Arntzen |
Først publisert 08.02.18
Personer som er på et seminar

Dette var tema på et seminar gjennomført innenfor rammen av prosjektet Let’s Communicate i Rederiforbundet i Oslo 6. februar. Rundt 35 deltakere fikk nyttig informasjon om Østersjøstrategien, finansieringsmuligheter og konkrete prosjekt i regionen. Shipping & Offshore Network deltar i prosjektet GoLNG under Interreg Østersjøprogrammet og projektleder Andrius Sutnikas fra Klaipeda Science and Technology Park i Litauen orienterte om LNG infrastruktur og økonomiske og miljømessige ringvirkninger. Bjørn-Johan Vartdal fra DNV GL gav deltakerne en nyttig oppdatering om autonome kontra fjernstyrte skip samt scenarier for en renere skipsfart. Kystverket informerte om deres arbeid innen ny teknologi og navigasjon og Meteorologisk Institutt om måling av utslipp fra skipsfarten. Framtidig kompetansebehov i maritim sektor ble også framhevet av assisterende professor ved Høgskolen i Sørøst Norge, Tine Viveka Westerberg. Koordinatorene for Østersjøstrategiens policy områder “ren skipsfart” og “skipssikkerhet” fra henholdsvis Danmark og Finland oppfordret norske aktører til å ta en mer aktiv rolle. De roste de norske bidragsyterne og la vekt på at norsk kompetanse innen maritime tema er viktig å trekke med i utviklingen av Østersjøen som en modellregion i Europa og Globalt. Seminaret ble gjennomført av Østlandssamarbeidet i nært samarbeid med Shipping & Offshore Network. Program og presentasjoner kan du lese her:

EUSBSR-seminar_Oslo_060218 (PDF)
EUSBSR_framework (PDF)
Financial_options_Interreg (PDF)
PA_Safe_and_Ship (PDF)
Envisum (PDF)
Go-LNG (PDF)
Enhanced_Navigation (PDF)
Future_of_shipping (PDF)
Future_maritime_competence (PDF)

Ønsker du å vite mer om maritimt samarbeid i Østersjøregionen? Her finner du invitasjon til Baltic Sea days i St. Petersburg  22. – 23. mars 2018.  Dag 2 er i stor grad  dedikert til prosjektet EnviSum.
https://helcom.fi/helcom-at-work/events/events-2018/baltic-sea-day-2018/
http://www.helcom.ru/baltic_sea_day/2018_year

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Arve Høiberg Baltic Sea Youth Platform Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC BSSSC Youth Bærekraft CargoNet CBSS Circle K Norge CPMR-Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Dovrebanen Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesprat Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hanne Tollerud Hurdalsplattformen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen Innlandet fylkeskommune InterCity Interreg Jan Carsten Gjærløw Jarle Backer Jernbane Jernbanedirektoratet Jon-Ivar Nygård Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimasats Kollektivtrafikk Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norsk senter for sirkulær økonomi Norsk Vann Nullutslippskjøretøy Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Moe Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Podkast Raymond Johansen Regionreformen Reklima Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Ungdomsmedvirkning Ungdomsråd Utdanning Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier