Velg en side

Østlandssamarbeidet på budsjetthøring i transport- og kommunikasjonskomiteen

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 28. oktober, 2017
Siv Jacobsen, Helge Orte og Rune Hogsnes

På møte i kontaktutvalget 27/10 ble det bestemt at Østlandssamarbeidet også i år skal delta på budsjetthøringa i transport- og kommunikasjonskomiteen som ledes av Helge Orten (H). Rune Hogsnes fra Vestfold og Siv Jacobsen fra Østfold representerte Østlandssamarbeidet på høringen på Stortinget 31. oktober. I høringen på Stortinget fokuserte Østlandssamarbeidet denne gangen først og fremst på behovet for kontinuitet i planlegging og utbygging av Intercity. Videre pekte man på manglende rammer for vedlikehold av fylkesvegene og viktigheten av rentekompensasjonsordningen som i budsjettforslaget er foreslått tatt bort.  Hele høringsuttalelsen kan leses her:

2017-10-31 Høringsnotat transport og kommunikasjonskomiteen 

Siv Jacobsen pekte avslutningsvis i høringen på systemsvikt i det nasjonale transportplanarbeidet;

  • Det er uheldig at arbeidet med grensekryssende korridorer ikke blir godt nok samordnet mellom de ulike lands myndigheter.
  • Manglende helhetlig tenkning i og med at man i NTP ikke ser riks- og fylkesvegene i sammenheng.
  • For så sikre effektiv og økonomisk utbygging, må skillet mellom ytre og indre Intercity fjernes.

 

 

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Aud Riseng Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Baltic Sea Youth Platform (BSYP) Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC Youth Bærekraft CICERO CO₂-utslipp CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Eivind Vad Petersson Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jafar Altememy Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Knut Arild Hareide Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Linda Carolina Ehnmark Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier