Velg en side

Ny rapport fra Østlandssamarbeidet om Gods mellom Norge og kontinentet

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 7. september, 2017
Illustrasjon av import to Norway 2016 Billion NOK

Den nye godsrapporten som Østlandssamarabedet har fått utarbeidet i forbindelse med gjennomføringen av interregprosjektet Scandri2Act er nå ferdig. Rapporten som er laget av Moe/TetraPlan.

The Oslo Region Case – final report (PDF)

Rapporten konkluderer med at godsmengdene er tilstrekkelig for å kunne etablere nye operasjoner med ferge/RoRo eller tog, samtidig som der er en del konkrete flaskehalser og utfordringer som må ses nærmere på.  I rapporten kan vi lese følgende:

«When looking at the volumes of road transport between the Continent and Norway and especially the Oslo Region there is more than sufficient volume at hand for a new ferry/ RoRo or a rail service. A new service to the Oslo Region could also be used for other areas in Norway by intermodal connections by rail etc. […] But, there are many other factors that are part of the decisions regarding modal choice. Price is the most important, but also service level, delivery conditions, regularity, transport time etc. The Norwegian shippers and receivers are not always in charge of choosing how their transports are done, as it could be decided by the sender or by a forwarding agent. And sometimes they actually are not even aware of that there are interesting, greener choices available, as the truck is so easy to order and handle.»

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kunnskapsdepartementet (KD) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Mette Kalve Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier