I forslaget til statsbudsjett for 2022 bryter den avtroppende Regjeringen sitt eget vedtak og kutter den årlige bevilgningen til Interreg 2021-2027...

les mer