Seminaret satte søkelyset på viktige behov og prioriteringer for fylkeskommunene på Østlandet, med spesiell vekt på utfordringer knyttet til...

les mer