På møte i administrativ samferdselsgruppe 6. desember, ble nøkkeltemaer som Nasjonal transportplan (NTP), klima og EU-samarbeid på transportområdet...

les mer