På grønt verksted skal fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet samles for å diskutere muligheter og utfordringer i arbeidet med grønn omstilling i...

les mer