Østlandssamarbeidet ber om aktiv involvering av fylkeskommunene i det videre arbeidet med TEN-T-retningslinjene. TEN-T står for Trans-European...

les mer