Østlandssamarbeidet og Osloregionens Europakontor (ORE) arrangerte nylig en todagers samling for å styrke kunnskapen om og engasjementet for...

les mer