På møte i fagpolitisk utvalg for samferdsel i Østlandssamarbeidet orienterte Anita Skauge fra Jernbanedirektoratet om status for planlegging og...

les mer