Select Page

Næring og kompetanse

Næring og kompetanse er et av hovedinnsatsområdene for Østlandssamarbeidet

Fylkeskommunenes samarbeid på Østlandet skal bidra til en grønn, inkluderende og konkurransedyktig landsdel. Næring og kompetanse er et tverrfaglig politikkområde i Østlandssamarbeidet som ble etablert i 2020. Gjennom samarbeidet vil fylkeskommunene bidra til verdiskapning gjennom grønn omstilling og inkluderende og arbeidslivsrettet kompetanseutvikling i landsdelen.

Hurtiglenker for næring og kompetanse

Nyheter næring og kompetanse

Kommende møter og arrangementer

Det er ingen kommende møter eller arrangementer for øyeblikket.

Tidligere møter og arrangementer