Prosjektet «Grønne næringstransporter» skal bidra til å effektivisere fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med areal- og saksbehandling, slik at man raskere får planlagt og bygd energistasjoner for el, hydrogen og biogass. Det forberedende arbeidet er nå i gang, og...

les mer