Velg en side

Årsrapporter

Her finner du Østlandssamarbeidets årsrapporter for de siste årene

Årsrapporter

Årsrapport 2022

Årsrapport 2022

Det grønne Østlandet er en av visjonene for i strategien Østlandet 2030. Denne visjonen har vært styrende for mange av aktivitetene i Østlandssamarbeidet i 2022.

Les årsrapporten her >
Årsrapport 2021

Årsrapport 2021

I 2021 ble det vedtatt en ny overordnet strategi for Østlandssamarbeidet, Østlandet 2030. Strategien setter rammene for samarbeidet fram mot 2030, med bærekraftsmålene som en grunnstein.

Les årsrapporten her >
Årsrapport 2020

Årsrapport 2020

Regionreformen har endret fylkeskartet i Norge. I 2020 ble Østlandssamarbeidet gjenetablert som et samarbeid mellom Oslo kommune og Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark fylkeskommuner.

Les årsrapporten her >

Eldre årsrapporter