Select Page

Årsrapporter

Her finner du Østlandssamarbeidets årsrapporter for de siste årene

Årsrapporter

Årsrapport 2023

Årsrapport 2023

Som en konsekvens av økt fylkeskommunalt fokus på arbeid med grønn omstilling og bærekraft, har et sterkere samarbeid om klima, miljø og energi vokst organisk fram mellom fylkeskommunene gjennom valgperioden.

Les årsrapporten her >
Årsrapport 2022

Årsrapport 2022

Det grønne Østlandet er en av visjonene for i strategien Østlandet 2030. Denne visjonen har vært styrende for mange av aktivitetene i Østlandssamarbeidet i 2022.

Les årsrapporten her >
Årsrapport 2021

Årsrapport 2021

I 2021 ble det vedtatt en ny overordnet strategi for Østlandssamarbeidet, Østlandet 2030. Strategien setter rammene for samarbeidet fram mot 2030, med bærekraftsmålene som en grunnstein.

Les årsrapporten her >
Årsrapport 2020

Årsrapport 2020

Regionreformen har endret fylkeskartet i Norge. I 2020 ble Østlandssamarbeidet gjenetablert som et samarbeid mellom Oslo kommune og Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark fylkeskommuner.

Les årsrapporten her >

Eldre årsrapporter