Select Page

Teknologinøytral energistasjon på Innlandsporten akselererer grønn tungtransport i Norge

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 18. September, 2023
Stillbilde fra videoen hvor Per-Gunnar Sveen står foran et biogassanlegg på Innlandsporten. Over bildet er det et avspillingsikon.

Stillbilde fra videoen.

15. september ble planene for en teknologinøytral energistasjon på Innlandsporten offisielt lansert, og dette markerer et betydelig steg fremover for grønn transport i Norge. Målet er å etablere en av Norges første fullverdige energistasjoner for tungtransport, med sikte på å akselerere overgangen til fossilfri tungtransport og redusere veitransportutslipp.

Lanseringen av denne banebrytende energistasjonen fant sted ved Coop Prix på Innlandsporten, og samlet en rekke lokale politikere, representanter fra grønn næringstransport, nøkkelaktører fra offentlig sektor og ledere fra viktige infrastrukturutviklere, inkludert Coop, Gasum, Vireon og Ionity.

Det grønne skiftet i praksis

Fylkesvaraordfører i Innlandet fylkeskommune, Per-Gunnar Sveen, ga sin fulle støtte til prosjektet og kalte det et eksempel på ønsket utvikling. Han la vekt på betydningen av å akselerere tiltak for å redusere klimautslippene fra transportsektoren og påpekte at Stange og regionen Innlandet går foran som eksempel på det grønne skiftet i praksis.

– Det er et veldig viktig kommunikasjonsknutepunkt, og her skal det etableres et drivstoffanlegg for biler, særlig tungtransport, som er ganske unikt, uttalte Sveen. – Det er både elektrisitet, hydrogen og biogass tilgjengelig her, slik at det blir et komplett anlegg hvor miljøvennlige drivstoff kan kjøpes.

Samarbeid er nøkkelen

Vi har en ambisiøs målsetning om å redusere klimautslippene med 55 % innen 2030, og tiden er knapp. Transportsektoren spiller en avgjørende rolle i å nå dette målet. Sveen la vekt på at samarbeid er nøkkelen, og at vi må koble sammen aktører og offentlige myndigheter for å sikre at prosessene går så effektivt som mulig.

Prosjektet “Energistasjoner for grønn næringstransport” spiller en viktig rolle i denne sammenhengen, med mål om å akselerere utviklingen av lignende anlegg. Energistasjonen på Innlandsporten representerer en viktig investering i grønn transportinfrastruktur og er et konkret skritt mot Norges mål om å redusere klimagassutslipp fra veitransporten. Stasjonen med alle energibærere forventes å stå ferdig i løpet av 2024.

For mer informasjon om lanseringen av energistasjonen på Innlandsporten, les den fullstendige nyhetssaken her.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jan Carsten Gjerløw Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Kirsti Slotsvik Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Sonja Steen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier