Velg en side

Teknologinøytral energistasjon på Innlandsporten akselererer grønn tungtransport i Norge

av Kristian Singh-Nergård |
Først publisert 18.09.23
Stillbilde fra videoen hvor Per-Gunnar Sveen står foran et biogassanlegg på Innlandsporten. Over bildet er det et avspillingsikon.

15. september ble planene for en teknologinøytral energistasjon på Innlandsporten offisielt lansert, og dette markerer et betydelig steg fremover for grønn transport i Norge. Målet er å etablere en av Norges første fullverdige energistasjoner for tungtransport, med sikte på å akselerere overgangen til fossilfri tungtransport og redusere veitransportutslipp.

Lanseringen av denne banebrytende energistasjonen fant sted ved Coop Prix på Innlandsporten, og samlet en rekke lokale politikere, representanter fra grønn næringstransport, nøkkelaktører fra offentlig sektor og ledere fra viktige infrastrukturutviklere, inkludert Coop, Gasum, Vireon og Ionity.

Det grønne skiftet i praksis

Fylkesvaraordfører i Innlandet fylkeskommune, Per-Gunnar Sveen, ga sin fulle støtte til prosjektet og kalte det et eksempel på ønsket utvikling. Han la vekt på betydningen av å akselerere tiltak for å redusere klimautslippene fra transportsektoren og påpekte at Stange og regionen Innlandet går foran som eksempel på det grønne skiftet i praksis.

– Det er et veldig viktig kommunikasjonsknutepunkt, og her skal det etableres et drivstoffanlegg for biler, særlig tungtransport, som er ganske unikt, uttalte Sveen. – Det er både elektrisitet, hydrogen og biogass tilgjengelig her, slik at det blir et komplett anlegg hvor miljøvennlige drivstoff kan kjøpes.

Samarbeid er nøkkelen

Vi har en ambisiøs målsetning om å redusere klimautslippene med 55 % innen 2030, og tiden er knapp. Transportsektoren spiller en avgjørende rolle i å nå dette målet. Sveen la vekt på at samarbeid er nøkkelen, og at vi må koble sammen aktører og offentlige myndigheter for å sikre at prosessene går så effektivt som mulig.

Prosjektet “Energistasjoner for grønn næringstransport” spiller en viktig rolle i denne sammenhengen, med mål om å akselerere utviklingen av lignende anlegg. Energistasjonen på Innlandsporten representerer en viktig investering i grønn transportinfrastruktur og er et konkret skritt mot Norges mål om å redusere klimagassutslipp fra veitransporten. Stasjonen med alle energibærere forventes å stå ferdig i løpet av 2024.

For mer informasjon om lanseringen av energistasjonen på Innlandsporten, les den fullstendige nyhetssaken her.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Arve Høiberg Baltic Sea Youth Platform Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC BSSSC Youth Bærekraft CargoNet CBSS Circle K Norge CPMR-Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Dovrebanen Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesprat Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hanne Tollerud Hurdalsplattformen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen Innlandet fylkeskommune InterCity Interreg Jan Carsten Gjærløw Jarle Backer Jernbane Jernbanedirektoratet Jon-Ivar Nygård Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimasats Kollektivtrafikk Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norsk senter for sirkulær økonomi Norsk Vann Nullutslippskjøretøy Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Moe Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Podkast Raymond Johansen Regionreformen Reklima Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Ungdomsmedvirkning Ungdomsråd Utdanning Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier