Select Page

Ytre InterCity er avgjørende for regional utvikling på Østlandet

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 4. September, 2023
Bildekollasj som viser Aud Hove, Terje Riis-Johansen og Siv Henriette Jacobsen.

F.v. Aud Hove, Terje Riis-Johansen og Siv Henriette Jacobsen.

Fylkeskommunene på Østlandet krever prioritering av ytre InterCity i Nasjonal transportplan.

Siv Henriette Jacobsen, fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune, Terje Riis-Johansen, fylkesordfører i Vestfold og Telemark fylkeskommune, og Aud Hove, fylkesordfører i Innlandet fylkeskommune, er forfatterne bak et leserinnlegg som står på trykk i flere lokalaviser på Østlandet. Her krever de på vegne av fylkeskommunene på Østlandet at ytre InterCity (IC) blir prioritert i ny Nasjonal transportplan (NTP). De mener at nedprioriteringen av prosjektet vil svekke den balanserte utviklingen i landsdelen og ha negative konsekvenser for innbyggere og næringslivet.

Den ambisiøse satsingen på ytre IC har vært et resultat av langvarig planlegging og felles innsats, med en tidshorisont på 80-100 år. Nå frykter fylkeskommunene at kortsiktig tenkning vil føre til at ambisjonene for ytre IC blir lagt til side. Dette vil påvirke regionbyene langs strekningene negativt, da de mister utviklingskraft og investeringer.

IC-utbyggingen er ikke bare viktig for regional utvikling, men også for å oppnå klima- og miljømål. Satsing på jernbane er arealbesparende, bærekraftig og effektivt, mens veiprosjekter fører til økt arealbruk, økt biltrafikk og klimagassutslipp.

En effektiv jernbane er også avgjørende for beredskap og sikkerhet. Fornying og prioritering av jernbanenettet mellom regionbyene og mot Europa bidrar til å redusere sårbarheten i en tid med krig og kriser.

Fylkeskommunene ber Samferdselsdepartementet om å fastholde ambisjonene for ytre IC i den kommende NTP. Selv om det kan være behov for en trinnvis utbygging, er det viktig å unngå å skrinlegge planene helt.

Leserinnlegget kan leses i sin helhet her (PDF).

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jan Carsten Gjerløw Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Kirsti Slotsvik Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Sonja Steen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier