Select Page

Krever økt satsing på jernbane

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 1. September, 2023
Bilde av Siv Henriette Jacobsen på scenen i Drammen, hvor hun ønsker velkommen til Jernbanekonferansen.

Fylkesrådsleder i Viken, Siv Henriette Jacobsen, fremhevet jernbanen som avgjørende for å nå klimamålene. Foto: Monica Rostad Mæhlum, Viken fylkeskommune.

Konferansen samlet beslutningstakere, eksperter og interessenter for å diskutere begrensninger og muligheter knyttet til jernbanenettet i Viken. Fylkesrådsleder i Viken, Siv Henriette Jacobsen, som også representerer Viken fylkeskommune i Østlandssamarbeidets representantskap, delte viktige perspektiver i sitt innlegg.

Årets Jernbanekonferanse, arrangert av Viken fylkeskommune, gikk av stabelen i Drammen, 30. august. Her ble jernbanens rolle i bærekraftig regional utvikling satt i fokus. I åpningen av konferansen satte Jacobsen tonen ved å spørre om jernbaneplanleggingen virkelig går på skinner. Hun understreket betydningen av å skape et effektivt transportsystem med lav miljøpåvirkning for å håndtere de voksende utfordringene knyttet til urbanisering. Østlandet trenger et transportsystem som tåler framtidig vekst, fremholdt Jacobsen, og påpekte at jernbanen spiller en sentral rolle i denne sammenheng.

Effektiv jernbane for bærekraftig transport

I hennes senere innlegg la Jacobsen vekt på Østlandssamarbeidets suksess i å få InterCity-utbyggingen inkludert i Nasjonal transportplan (NTP) i 2013, og hun fremhevet betydningen av videre utbygging av indre InterCity. Hun poengterte også nødvendigheten av å øke antall arbeidsreiser og godstransport via jernbanen for å oppnå bærekraftig utvikling i regionen.

Jacobsen ga en grundig oversikt over hvordan Viken fylkeskommune tar jernbanen i bruk. Hun påpekte at jernbanen er en energi- og arealeffektiv transportform, og den mest velegnede for å løse transportutfordringer i byområder. Hun nevnte også flere prosjekter i Viken som utfordrer Jernbanedirektoratet for å øke togtilbudet, inkludert persontransport på Randsfjordbanen og Hønefoss-Roalinjen, samt muligheten for økt trafikk på strekningen Drammen – Kongsberg.

Dobbeltspor og grønn konkurransekraft

I tillegg til Viken fylkeskommunes engasjement, trakk Jacobsen frem Østlandssamarbeidets innspill til NTP. Hun betonte at jernbanen er ryggraden i transportsystemet på Østlandet, og en nøkkelaktør for å oppnå klimamålene. Hun understreket viktigheten av dobbeltspor både på indre og ytre InterCity for samarbeidet.

Prioriterte jernbaneprosjekter

Konferansen avdekket også Viken fylkeskommunes klare prioriteringer når det gjelder jernbaneprosjekter. Ringeriksbanen/FRE16 ble fremhevet som en topprioritet med behov for oppstart i den første seksårsperioden. Videre ble behovet for flere togavganger i Oslo-navet og forbedring av nettdekning langs jernbanelinjene trukket frem. Viken fylkeskommunes viktige bidrag til kapasitetsforbedringer for kombigods på ulike strekninger viser også engasjementet for økt godstransport på jernbane.

Jacobsen fremhevet at vi må jobbe for å skape et jernbanenett som ikke bare løser dagens transportutfordringer, men også posisjonerer regionen for en bærekraftig fremtid. Jernbanen spiller en avgjørende rolle i dette arbeidet.

Bilde av fylkesrådsleder i Viken, Siv Henriette Jacobsen, flankert av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune, Olav Skinnes.

Fylkesrådsleder i Viken, Siv Henriette Jacobsen, flankert av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune, Olav Skinnes. Foto: Monica Rostad Mæhlum, Viken fylkeskommune.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jan Carsten Gjerløw Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Kirsti Slotsvik Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Sonja Steen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier