Select Page

Vil regjeringen øke bevilgningene til Interreg?

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 21. September, 2022
Gunn Marit Helgesen

Gunn Marit Helgesen. Foto: Johnny Syversen.

– Interreg er et viktig verktøy for samarbeid i Europa. Gjennom mer enn 25 år har Interreg vært en arena for dialog og samhandling med EU, medlemslandene og regionene, og har gitt oss betydelige møteplasser for informasjon og påvirkning, sier Gunn Marit Helgesen, nestleder i Østlandssamarbeidets Europaforum og leder i KS. Hun er bekymret for samarbeidet dersom de norske bevilgningene ikke blir styrket.

Tapte muligheter

Høsten 2022 ble det dessverre introdusert et betydelig kutt i postene til Interreg i statsbudsjettet for 2022. Kuttet får store konsekvenser for alle programmene Norge deltar i og skaper usikkerhet rundt den norske deltakelsen i Interreg. Det fører blant annet til tapte muligheter for norske aktører til å kunne ta del i investeringene i det grønne skiftet. Østlandssamarbeidet har ved flere anledninger bemerket overfor regjeringen hvorfor kuttet er problematisk. Fylkeskommunene har derfor engasjert seg aktivt for å få bevilgningene tilbake på 2021-nivå i statsbudsjettet for 2023.

Viktig verktøy for politikkutvikling og praktisk samarbeid i det grønne skiftet

Interreg-programmene er viktige instrument for fylkeskommunenes regionale utviklingsarbeid. I forbindelse med den nye programperioden, 2021–2027, har det vært lagt ned et betydelig arbeid for å legge til rette for norsk deltakelse. Østlandssamarbeidet er nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Østersjøprogrammet.

– Det er solid støtte til Interreg fra hele den kommunale sektoren, både de store byene og mindre kommuner understreker betydningen av Interreg, sier Helgesen.

Europas grønne giv inspirerer og driver fram grønn omstilling og grønn konkurransekraft i hele Europa, inkludert Norge. Interreg-programmene utgjør viktige verktøy for å stimulere til dette. Tiden er i ferd med å renne ut. Å gjøre de nødvendige omstillingsgrepene og styrke kompetansen, dele, lære og samskape i partnerskap på tvers av landegrensene kan være avgjørende.

Veien videre

Østlandssamarbeidets sekretariat har koordinert arbeidet i en nasjonal Interreg-overvåkingsgruppe, som har jobbet systematisk med å få fram betydningen av Interreg for Norge. Gruppa ble opprettet i november 2021, og består av nasjonale kontaktpunkt og forvaltningsmyndigheter for de Interreg-programmene Norge er med i. Her har de samlet inn rundt 50 gode prosjekteksempler med særlig vekt på politikkområder regjeringen prioriterer. De har også utarbeidet underlag som innspill til budsjettprosessen for 2023.

En presentasjon som viser betydningen av Interreg, og prosjekteksempler fra ulike sektorer ble gjort tilgjengelig i juni 2022. Denne kan sees og lastes ned her.

Du kan lese mer om Interreg-midlene her.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jan Carsten Gjerløw Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Kirsti Slotsvik Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Sonja Steen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier