Select Page

Østlandssamarbeidet støtter felles uttalelse om jernbanetransport

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 20. October, 2021
Tog På en stasjon innendørs et sted i Europa.

Foto: <a href="https://unsplash.com/@vidarnm" target="_blank" rel="noopener">Vidar Nordli-Mathisen</a>

Fagpolitisk utvalg for samferdsel vedtok 11. oktober å slutte seg til en felles uttalelse om jernbanetransport i den nordre delen av Scandria-korridoren. Endelig godkjenning av uttalelsen vil gjøres i forbindelse med Scandria Alliances årsmøte i Berlin tirsdag 2. november. Østlandssamarbeidet deltar i alliansen på vegne av fylkeskommunene på Østlandet.

I uttalelse legges det vekt på viktigheten av å forbedre togtilbudet over landegrensene. Det innebærer:

  • å få på plass et bedre togtilbud til reisende på tvers av landegrensene, både på kort- og langdistanse
  • å tilby hyppige, attraktive og praktiske nattogforbindelser mellom byer i Scandria-korridoren
  • å øke kapasiteten slik at gods på bane blir et godt og konkurransedyktig alternativ til veibasert godstransport
  • at rutetider og billettsystemer skal harmoniseres
  • å få etablert velfungerende intermodale løsninger både for passasjer- og godstransport

Samtidig vil alliansen

  • fremme informasjonsutveksling om jernbanetransportspørsmål
  • støtte og igangsette internasjonale prosjektinitiativer til fordel for jernbanetransport langs Scandria-korridoren
  • i fellesskap jobbe interessepolitisk ovenfor nasjonale og europeiske transportmyndigheter
  • ha konstruktiv dialog med viktige samarbeidspartnere som for eksempel Europaparlamentet, EU-kommisjonen, medlemslandene, og nasjonale jernbaneforetak

Les hele uttalelsen her (PDF).

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jan Carsten Gjerløw Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Kirsti Slotsvik Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Sonja Steen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier