Velg en side

Østlandssamarbeidet støtter felles uttalelse om jernbanetransport

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 20. oktober, 2021

Fagpolitisk utvalg for samferdsel vedtok 11. oktober å slutte seg til en felles uttalelse om jernbanetransport i den nordre delen av Scandria-korridoren. Endelig godkjenning av uttalelsen vil gjøres i forbindelse med Scandria Alliances årsmøte i Berlin tirsdag 2. november. Østlandssamarbeidet deltar i alliansen på vegne av fylkeskommunene på Østlandet.

I uttalelse legges det vekt på viktigheten av å forbedre togtilbudet over landegrensene. Det innebærer:

  • å få på plass et bedre togtilbud til reisende på tvers av landegrensene, både på kort- og langdistanse
  • å tilby hyppige, attraktive og praktiske nattogforbindelser mellom byer i Scandria-korridoren
  • å øke kapasiteten slik at gods på bane blir et godt og konkurransedyktig alternativ til veibasert godstransport
  • at rutetider og billettsystemer skal harmoniseres
  • å få etablert velfungerende intermodale løsninger både for passasjer- og godstransport

Samtidig vil alliansen

  • fremme informasjonsutveksling om jernbanetransportspørsmål
  • støtte og igangsette internasjonale prosjektinitiativer til fordel for jernbanetransport langs Scandria-korridoren
  • i fellesskap jobbe interessepolitisk ovenfor nasjonale og europeiske transportmyndigheter
  • ha konstruktiv dialog med viktige samarbeidspartnere som for eksempel Europaparlamentet, EU-kommisjonen, medlemslandene, og nasjonale jernbaneforetak

Les hele uttalelsen her (PDF).

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Aud Riseng Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Baltic Sea Youth Platform (BSYP) Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC Youth Bærekraft CICERO CO₂-utslipp CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Eivind Vad Petersson Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europakafé Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jafar Altememy Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Knut Arild Hareide Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Let’s Communicate Linda Carolina Ehnmark Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier