Select Page

Fylkene i Østlandssamarbeidet ut mot regjeringens jernbanekutt

av Kristian Singh-Nergård |
Publisert 9. April, 2021
Tog På en stasjon innendørs et sted i Europa.

Foto: <a href="https://unsplash.com/@vidarnm" target="_blank" rel="noopener">Vidar Nordli-Mathisen</a>

Fylkene i Østlandssamarbeidet (Oslo, Viken, Vestfold og Telemark og Innlandet) er skuffet over regjeringens manglende satsing på InterCity i forslag til Nasjonalt transportplan (NTP). Frontene i debatten skjerpes nå. Mandag og tirsdag (12. og 13. april) er det høring i Transport- og kommunikasjonskomiteen, og vi er klare til kamp. Vi forventer et bedre og mer funksjonelt togtilbud, som bidrar til å redusere klimautslipp og øker satsningen på byutvikling. Dette kommer næringslivet, befolkningen og pendlerne til gode. Du kan lese vårt høringsinnspill som er oversendt komiteen her (PDF). Les også saken i dagens Aftenposten, hvor Even Aleksander Hagen, Tonje Brenna, Terje Riis-Johansen og Lan Marie Nguyen Berg gjentok budskapet vårt.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jan Carsten Gjerløw Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Kirsti Slotsvik Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Sonja Steen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier