Select Page

Ringeriksbanen tema i møte med Transport- og kommunikasjonskomiteen

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 10. June, 2020
Oransje kart som viser Ringeriksbanen i sammenheng med InterCity-trianglet

Fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet og Oslo kommune hadde 12. juni dialogmøte med Transport- og kommunikasjonskomiteen om Nasjonal transportplan (NTP) og InterCity. – For å holde framdriften for Ringeriksbanen er det nå viktig at staten følger opp med KS2 i høst, og investeringsbeslutning våren 2021, sa Tonje Brenna, fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune.

Brenna pekte på at Ringeriksbanen er viktig for bo- og arbeidsmarkedet rundt Oslo og har nasjonal betydning som forkortning av Bergensbanen. – Det er viktig at arbeidet med KS2 kommer i gang og ferdigstilles som planlagt ved årsskiftet 2020/21 slik at investeringsbeslutning kan fattes våren 2021. Vi jobber med å fremme bompengesak for ny E16 og fellesprosjektet Ringeriksbanen så raskt som mulig, sa Tonje Brenna i møtet med Transport- og kommunikasjonskomiteen.

Tonje Brenna viste til den sterke befolkningsveksten, der man forsøker å planlegge for at trafikkveksten tas gjennom kollektivtrafikk og unngå vekst i biltrafikken. – Da er det uheldig med forsinkelser i store og viktige jernbaneprosjekter. Selv om de økonomiske rammene er en utfordring, må vi må jobbe for å holde framdriften som er lovet, sa Tonje Brenna i møtet med komiteen.

Den 27.03.2020 vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet den statlige reguleringsplanen for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss. Regjeringen planlegger å legge fram forslag til investeringsbeslutning for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai 2021. Siden dette er et fellesprosjekt som innebærer ny E16, arbeides det nå med å få på plass et bompengevedtak i Viken fylkeskommune. Det skal fremmes en bompengesak i fylkestinget 18. juni på nye E16 fra Skaret – Hønefoss. En vedtatt bompengesak er en forutsetning for at arbeidet med KS2 for fellesprosjektet FRE16 kan starte. En godkjent KS2 er igjen en forutsetning en investeringsbeslutning.

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jan Carsten Gjerløw Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Kirsti Slotsvik Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Sonja Steen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier