Velg en side

Ringeriksbanen tema i møte med Transport- og kommunikasjonskomiteen

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 10. juni, 2020
Oransje kart som viser Ringeriksbanen i sammenheng med InterCity-trianglet

Fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet og Oslo kommune hadde 12. juni dialogmøte med Transport- og kommunikasjonskomiteen om Nasjonal transportplan (NTP) og InterCity. – For å holde framdriften for Ringeriksbanen er det nå viktig at staten følger opp med KS2 i høst, og investeringsbeslutning våren 2021, sa Tonje Brenna, fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune.

Brenna pekte på at Ringeriksbanen er viktig for bo- og arbeidsmarkedet rundt Oslo og har nasjonal betydning som forkortning av Bergensbanen. – Det er viktig at arbeidet med KS2 kommer i gang og ferdigstilles som planlagt ved årsskiftet 2020/21 slik at investeringsbeslutning kan fattes våren 2021. Vi jobber med å fremme bompengesak for ny E16 og fellesprosjektet Ringeriksbanen så raskt som mulig, sa Tonje Brenna i møtet med Transport- og kommunikasjonskomiteen.

Tonje Brenna viste til den sterke befolkningsveksten, der man forsøker å planlegge for at trafikkveksten tas gjennom kollektivtrafikk og unngå vekst i biltrafikken. – Da er det uheldig med forsinkelser i store og viktige jernbaneprosjekter. Selv om de økonomiske rammene er en utfordring, må vi må jobbe for å holde framdriften som er lovet, sa Tonje Brenna i møtet med komiteen.

Den 27.03.2020 vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet den statlige reguleringsplanen for Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss. Regjeringen planlegger å legge fram forslag til investeringsbeslutning for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai 2021. Siden dette er et fellesprosjekt som innebærer ny E16, arbeides det nå med å få på plass et bompengevedtak i Viken fylkeskommune. Det skal fremmes en bompengesak i fylkestinget 18. juni på nye E16 fra Skaret – Hønefoss. En vedtatt bompengesak er en forutsetning for at arbeidet med KS2 for fellesprosjektet FRE16 kan starte. En godkjent KS2 er igjen en forutsetning en investeringsbeslutning.

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Aud Riseng Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Baltic Sea Youth Platform (BSYP) Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC Youth Bærekraft CICERO CO₂-utslipp CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Eivind Vad Petersson Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europakafé Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jafar Altememy Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Knut Arild Hareide Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Let’s Communicate Linda Carolina Ehnmark Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier