Select Page

Enighet om felles innspill til Nasjonal transportplan

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 26. April, 2019
Portrettbilde av Olav Moe

Østlandssamarbeidets fagpolitiske utvalg for samferdsel hadde sitt siste møte før sommeren 25. april og 26. april. Rammene for møtet var denne gangen de aller beste. Leder av det fagpolitiske utvalget, Olav Moe, kunne ønske samferdselspolitikerne fra fylkene på Østlandet velkommen til det ærverdige Refsnes Gods som ble bygget i 1767.

På møte ble Østlandssamarbeidets strategiske innspill til ny Nasjonal transportplan godkjent. Etter en bred prosess, der alle fylkeskommunene på Østlandet har deltatt aktivt, er man enige om at hovedutfordringen er å bygge ut kapasitet og infrastruktur for å transportere mer gods og flere mennesker på Østlandet – samtidig som klimaavtrykket av transportarbeidet reduseres. Det strategiske innspillet fra Østlandssamarbeidet er komplementært og må ses i sammenheng med høringsuttalelsene som Vestfold og Telemark, Viken, Oslo og Innlandet sender over til samferdselsdepartementet.

Høringsinnspillet fra Østlandssamarbeidet trekker videre frem InterCity-prosjektet som det viktigste enkeltprosjektet fra fylkeskommunene.

– Som leder av Østlandssamarbeidets fagpolitske utvalg for samferdsel, og som samferdselspolitiker fra Østfold, var det hyggelig å kunne invitere samferdselspolitikerne fra Østlandet til møte på Refsnes Gods. At vi også fikk gjort det endelige vedtaket om et felles strategisk innspill fra fylkeskommunene på Østlandet til den kommende nasjonale transportplanen var svært gledelig. At samtlige fylkeskommuner på Østlandet nå anerkjenner behovet for at videre infrastrukturutbygging i landsdelen samtidig må bidra til å redusere klima- og miljøavtrykket bør få stor betydning for det videre arbeidet med Nasjonal transportplan. Jeg håper at samferdselsdepartementet merker seg at politikerne fra hele landsdelen står sammen om dette, sier Olav Moe.

Strategidokumentet finner du her (PDF)

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jan Carsten Gjerløw Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Kirsti Slotsvik Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Sonja Steen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier