Select Page

Pat Cox i møte med Østlandssamarbeidet

av Jon Petter Arntzen |
Publisert 12. February, 2018
Gruppebilde av flere personer

Tirsdag 13. februar var Pat Cox  på besøk i Oslo. Cox er tidligere leder av EU-parlamentet og nå European Co-ordinator for Scandinavian-Mediterranean Transport Corridor. I forbindelse med besøket i Oslo satte han av tid til møter med Akershus fylkeskommune, Østfold fylkeskommune, Østlandssamarbeidet og samferdselsdepartementet.

Det ble et informativt og konstruktivt møte der Cox gav svært nyttige innspill til hvordan planleggingen av  nye grensekryssende jerbaneforbindelser mot Gøteborg og Stockholm kan organiseres og finansieres. Fylkesvaraordfører i Østfold, Siv Jacobsen, var klar på at man nå må komme i gang med felles planlegging av de grensekryssende korridorene  med deltagelse både fra norske og svenske transportmyndigheter.

– På møtet med Cox fikk Østlandssamarbeidet blant annet drøftet høstens transportkonferanse som Østlandssamarbeidet arrangerer onsdag 12. september, der etableringen av Scandria Alliance og de grensekryssende korridorene mellom hhv. Oslo-Gøteborg og Oslo-Stockholm vil være sentrale temaer, sier sekretariatsleder for Østlandssamarbeidet, Jon Petter Arntzen.

Artikkelen er skrevet av

  • Jon Petter Arntzen

    Jon Petter er sekretariatsleder og fagansvarlig for samferdsel og infrastruktur i Østlandssamarbeidets sekretariat.

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jan Carsten Gjerløw Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Kirsti Slotsvik Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Sonja Steen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier