Velg en side

Regional analyse og scenarier for Østlandet

av Ann Irene Sæternes |
Publisert 31. august, 2001

For å etablere en felles plattform og dermed et felles plangrunnlag, gjennomførte fylkeskommunene i perioden 1998-99 en felles regional analyse for Østlandet. Analysen ble gjennomført som en SWOT-analyse (SWOT: Strength, Weakness, Opportunities, Threats), dvs en analyse av styrker og svakheter (dagens situasjon), samt muligheter og trusler (framtiden).

Analysen ble gjennomført ved felles arbeid i de åtte fylkeskommunene, ved innspill fra faggruppene innen Østlandssamarbeidet og fra et eget prosjektforum. Følgende tema ble analysert:

  • Befolkningsutvikling
  • Næringsliv og sysselsetting
  • Utdanning og kompetanse
  • Samferdsel og IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi)
  • Miljø

Som et supplement til SWOT-analysen ble Østlandsforskning engasjert for å lage to scenarier (mulige framtidsbilder) for utviklingen på Østlandet

  • Et trendbasert scenario, som viser at hovedstadsområdets dominerende posisjon i landsdelen forsterkes
  • Et alternativt scenario, med en flerkjernet byutvikling på Østlandet

Les mer om den regionale analysen og scenariene i denne PDF-en.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Arve Høiberg Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Aud Riseng Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Baltic Sea Youth Platform (BSYP) Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC Youth Bærekraft CICERO CO₂-utslipp CPMR Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Eivind Vad Petersson Energi Energistasjoner Erasmus+ EU Europakafé Even Aleksander Hagen EØS Fehmarnbelt Fylkesveier Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen InterCity Interreg Jafar Altememy Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Knut Arild Hareide Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Let’s Communicate Linda Carolina Ehnmark Mette Kalve Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportøkonomisk institutt (TØI) Tungtransport Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier