Select Page

Regional analyse og scenarier for Østlandet

av Ann Irene Sæternes |
Publisert 31. August, 2001

For å etablere en felles plattform og dermed et felles plangrunnlag, gjennomførte fylkeskommunene i perioden 1998-99 en felles regional analyse for Østlandet. Analysen ble gjennomført som en SWOT-analyse (SWOT: Strength, Weakness, Opportunities, Threats), dvs en analyse av styrker og svakheter (dagens situasjon), samt muligheter og trusler (framtiden).

Analysen ble gjennomført ved felles arbeid i de åtte fylkeskommunene, ved innspill fra faggruppene innen Østlandssamarbeidet og fra et eget prosjektforum. Følgende tema ble analysert:

  • Befolkningsutvikling
  • Næringsliv og sysselsetting
  • Utdanning og kompetanse
  • Samferdsel og IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi)
  • Miljø

Som et supplement til SWOT-analysen ble Østlandsforskning engasjert for å lage to scenarier (mulige framtidsbilder) for utviklingen på Østlandet

  • Et trendbasert scenario, som viser at hovedstadsområdets dominerende posisjon i landsdelen forsterkes
  • Et alternativt scenario, med en flerkjernet byutvikling på Østlandet

Les mer om den regionale analysen og scenariene i denne PDF-en.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Annette Lindahl Raakil Ann Irene Sæternes Assembly of European Regions (AER) Aud Hove Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) Bane NOR Biogass Brexit BSSSC Youth Bærekraft Det grønne skiftet Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) Dovrebanen Energistasjoner EU EU-kommisjonen Europaforum Europakafé EUs Østersjøstrategi (EUSBSR) Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Helge Orten Hydrogen Ingrid Schulerud InterCity Interreg Ivar Odnes Jan Carsten Gjerløw Jernbane Jernbanedirektoratet Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Kirsti Slotsvik Klimagassutslipp Klimapolitikk Klimasats Kollektivtrafikk Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunesektorens Organisasjon (KS) Kåre Pettersen Let’s Communicate Markku Markkula Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO Nordsjøkommisjonen Norges delegasjon til EU Norsk Vann Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Osloregionens Europakontor Oslotunnelen Pat Cox Raymond Johansen Regionreformen Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet (SD) Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Sonja Steen Statens vegvesen STRING Terje Riis-Johansen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Transportkorridorer Transportøkonomisk institutt (TØI) Tyskland-strategi Ungdomsmedvirkning Utdanning Utenriksdepartementet (UD) Vestfoldbanen Østersjøen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet (CBSS) Østfoldbanen Østlandsutstillingen ØstsamUng

Nyhetskategorier