Velg en side

Regional analyse og scenarier for Østlandet

av Ann Irene Sæternes |
Først publisert 31.08.01

For å etablere en felles plattform og dermed et felles plangrunnlag, gjennomførte fylkeskommunene i perioden 1998-99 en felles regional analyse for Østlandet. Analysen ble gjennomført som en SWOT-analyse (SWOT: Strength, Weakness, Opportunities, Threats), dvs en analyse av styrker og svakheter (dagens situasjon), samt muligheter og trusler (framtiden).

Analysen ble gjennomført ved felles arbeid i de åtte fylkeskommunene, ved innspill fra faggruppene innen Østlandssamarbeidet og fra et eget prosjektforum. Følgende tema ble analysert:

  • Befolkningsutvikling
  • Næringsliv og sysselsetting
  • Utdanning og kompetanse
  • Samferdsel og IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi)
  • Miljø

Som et supplement til SWOT-analysen ble Østlandsforskning engasjert for å lage to scenarier (mulige framtidsbilder) for utviklingen på Østlandet

  • Et trendbasert scenario, som viser at hovedstadsområdets dominerende posisjon i landsdelen forsterkes
  • Et alternativt scenario, med en flerkjernet byutvikling på Østlandet

Les mer om den regionale analysen og scenariene i denne PDF-en.

Artikkelen er skrevet av

Relaterte innlegg

Stikkord

Anette Solli Arve Høiberg Baltic Sea Youth Platform Bane NOR Biogass Biogass Oslofjord Brussel BSSSC BSSSC Youth Bærekraft CargoNet CBSS Circle K Norge CPMR-Baltic Sea Commission Det grønne skiftet Dovrebanen Energistasjoner Erasmus+ EU Europaforum Europakafé EUs mobilitetspakke Even Aleksander Hagen EØS Fagskole Fehmarnbelt Fylkesprat Fylkesveier Godstransport Grønne næringstransporter Grønn omstilling Guido Beermann Gunn Marit Helgesen Hanne Tollerud Hurdalsplattformen Hydrogen Ingrid Elisabeth Volungholen Innlandet fylkeskommune InterCity Interreg Jan Carsten Gjærløw Jarle Backer Jernbane Jernbanedirektoratet Jon-Ivar Nygård Jon Petter Arntzen Jyllandskorridoren Kari-Anne Jønnes Klimagassutslipp Klimasats Kollektivtrafikk Kåre Pettersen Lan Marie Nguyen Berg Miljødirektoratet Miljøstiftelsen ZERO Mobilitet Nasjonal transportplan (NTP) NHO NHO Logistikk og Transport Norsk senter for sirkulær økonomi Norsk Vann Nullutslippskjøretøy Nye Veier AS Ola Elvestuen Olav Moe Olav Skinnes Ole Haabeth Oslofjorden Osloregionen Oslotunnelen Pat Cox Podkast Raymond Johansen Regionreformen Reklima Representantskapet Ringeriksbanen Roger Ryberg Samferdselsdepartementet Scan-Med-korridoren Scandria Alliance Sirkulær økonomi Siv Henriette Jacobsen Statens vegvesen STRING TEN-T Terje Riis-Johansen Timo Nikolaisen Tonje Brenna Transport Transport- og kommunikasjonskomiteen Ungdomsmedvirkning Ungdomsråd Utdanning Vestfoldbanen Østersjøprogrammet Østersjøregionen Østersjørådet Østfoldbanen ØstsamUng

Nyhetskategorier