Vannkvalitet og vannforvaltning stod på agendaen da elleve deltakere fra Østlandssamarbeidet reiste på studietur til Finland i midten av april....

les mer