Som en del av Østlandssamarbeidets deltakelse i Interreg Østersjøprosjektet Let's Communicate! ble det gjennomført et seminar med fokus på smart...

les mer