Salen var fullsatt av interesserte tilhørere da Østlandssamarbeidet og Osloregionen gjennomførte et seminar om miljøtilstanden i Oslofjorden på...

read more