Østlandssamarbeidet og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har inngått en avtale om kartlegging av karbonrike arealer på Østlandet. Avtalen har...

read more