Ved å delta i nettverket vil Østlandssamarbeidet få mer kunnskap om utviklingen av Jyllandskorridoren. Nordisk Transportpolitisk Nettverk (NTN) er...

read more