Vann og avløp trenger innovasjon og økt kompetanse for å kunne håndtere framtidas utfordringer. Vann- og avløpssektoren er kommet på dagsorden i...

read more