Scandria Alliance, en allianse der Østlandssamarbeidet er en aktiv deltager, arrangerte 2. desember et webinar som fokuserte på «best practice»...

les mer